Rapportage

De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in een rapport dat zal worden overhandigd aan het ministerie van LNV en vervolgens openbaar gemaakt. Daarnaast zullen de resultaten kenbaar worden gemaakt aan dierenartsen via de diverse professionele kanalen.