Donaties voor het PETscan project

Erfelijke aandoeningen komen veel voor bij honden en leiden vaak tot welzijnsproblemen. Ook honden die zelf niet ziek zijn, kunnen deze ziektes doorgeven aan hun nakomelingen. Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren wil nieuwe methodes ontwikkelen om erfelijke ziektes bij honden duurzaam tegen te gaan. Financiering is nodig om PETscan landelijk uit te rollen, zodat iedere dierenarts diagnoses kan registreren. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in welke aandoeningen structureel voorkomen bij welk ras. Vervolgens kan met behulp van nader onderzoek DNA testen worden ontwikkeld en kunnen hondenfokkers met een wetenschappelijk onderbouwd fokadvies worden ondersteund.

Wilt u PETscan steunen met een financiële bijdrage? Dit kan via Vrienden Diergeneeskunde.