Economie van Diergezondheid

Via dit rekenmodel is het mogelijk om voor een individueel bedrijf de economische schade van vier productiegebonden aandoeningen te bepalen:

  • uierontsteking
  • slepende melkziekte
  • kreupelheid
  • (chronische) baarmoederontsteking

Naast het berekenen van de economische schade (de faalkosten) is het mogelijk om interventiemaatregelen toe te voegen en de kosten hiervan te bepalen (preventieve kosten). Een aantal interventiemaatregelen is voorgeprogrammeerd. Het is ook mogelijk zelf maatregelen toe te voegen.

Gegeven de gekozen interventiestrategie is het mogelijk om de impact van deze strategie op de diergezondheidsstatus te bepalen. Hierdoor wordt het mogelijk om de kosteneffectiviteit van een maatregel/interventiestrategie vast te stellen. 

Het rekenmodel maakt gebruik van de beschikbare bedrijfsdata. Indien data niet beschikbaar zijn, kunnen deze direct bij de boer opgevraagd worden. De effectiviteit van de maatregelen dient zelf ingeschat te worden. De kosten worden uiteindelijk weergegeven in € per jaar (dus op bedrijfsniveau). Daarnaast is het mogelijk specifieke aannames en/of prijsniveaus te wijzigen naar een bedrijfsspecifiek scenario.