Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek KSF dierenartsen is om inzicht te krijgen in alle relevante aspecten die invloed hebben op het antibiotica-voorschrijfgedrag en daarmee de Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) van dierenartsen. Dit onderzoek moet een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke rol spelen dierenartsen in het reduceren van antibioticagebruik op veehouderijbedrijven?
  • Welke factoren kunnen een hoger dan gemiddeld voorschrijfpatroon verklaren?
  • Welke succesvoorwaarden kunnen er worden geïdentificeerd voor een laag voorschrijfpatroon?

De uitkomsten van dit onderzoek zullen meer inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dierenartsen om het antibioticagebruik in de veehouderij te beïnvloeden. Het streven is om een reëel beeld te schetsen van de handelingsperspectieven van landbouwhuisdierenartsen bij het voorschrijven van antibiotica in de veehouderij. Dit kan aanleiding geven tot herziening van het antibioticabeleid en de huidige benchmarkwaarde-systematiek. Uitdrukkelijk is het doel van deze onderzoeken om met concrete (sectorspecifieke) interventiemaatregelen dierenartsen te ondersteunen bij het verantwoord en restrictief voorschrijven van antibiotica en daarmee hun positie te versterken.