In 2013 verscheen het rapport Advies voor een landelijke DNA-bank voor rashonden (pdf, 0,4 MB). Op basis van dit rapport heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland in 2015 de DNA-bank voor rashonden met een stamboom opgezet.

In 2014 publiceerde het ExpertiseCentrum een rapport van een pilotonderzoek naar een nieuw meetsysteem van de frequentie (incidentie) van ziekten bij honden en katten (pdf, 1,2 MB). Als ziekten bij rasdieren een hogere incidentie hebben dan bij kruisingen, wijst dit op een erfelijke oorzaak.

Daarna is dit meetsysteem in opdracht van het ministerie van Economische Zaken geautomatiseerd, zodat via internet grootschalige landelijke ziekteregistratie van aandoeningen bij honden en katten mogelijk wordt. Het rapport verscheen eind 2016: PETscan: Ontwikkeling en implementatie van een kwantitatief meetsysteem van gezondheid en welzijn in gezelschapsdier populaties. Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken bij 38 hondenrassen en 2 kattenrassen in Nederland (pdf, 1,4 MB).

Overzicht genetisch onderzoek en begeleidingsprogramma’s voor erfelijke ziekten van het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren/ECGG (pdf, 0,08 MB).