PETscan: Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem bij rashonden en raskatten. PETscan is een systeem waarmee landelijke monitoring van deze aandoeningen bij honden en katten mogelijk is. Hiermee worden betrouwbare incidentiecijfers per ras verkregen. Deze cijfers zijn essentieel in het ondersteunen van de fokkerij in het bestrijden van erfelijke ziekten.  Daarnaast kan hiermee de eerste stap worden gezet in de ontwikkeling van goede DNA-diagnostiek.

Wij, de leden van het ECGG, vinden dat dierenartsen een sleutelpositie hebben in het ondersteunen van de fokkerij om erfelijke ziekten te bestrijden. Door als praktijk deel te nemen aan PETscan, helpt u met het in kaart brengen van de gezondheidsproblemen bij honden en katten in Nederland. Daarnaast ontvangt u waardevolle, up-to-date informatie over het voorkomen van erfelijke ziekten in de Nederlandse populatie honden en katten. Zo kunt u als dierenarts uw verantwoordelijkheid nemen in deze problematiek en hoogwaardige zorg leveren aan uw patiënten.

Deelname aan PETscan is zonder kosten.

Contact met het ECGG

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
Postbus 80154
3508 TD Utrecht

E-mail: ECGG@uu.nl
Website voor dierenartsen: www.uu.nl/ecgg
Website voor eigenaren en fokkers: www.diergeneeskunde.nl/ecgg