JONKOS

Met dit rekenmodel kunt u voor een melkveebedrijf de opfokkosten van jongvee berekenen. Daarnaast is het ook mogelijk om bijvoorbeeld het economisch effect van een lagere afkalfleeftijd vaarzen of een lager vervangingspercentage te bepalen.

In het rekenmodel vult u informatie  in over het melkveebedrijf en met name over de jongveeopfok. Op de hoofdpagina vult u informatie in voor verschillende onderwerpen m.b.t. jongveeopfok (onder andere over het rantsoen en ruwvoer).

Voor alle invoerposten geeft het model een suggestie gebaseerd op een Nederlands gemiddelde. Het is mogelijk om meer gedetailleerde informatie in te voeren via extra invoerbladen.

Als uitkomst geeft de rekentool de kosten van jongveeopfok (uitgedrukt per vaars en per bedrijf). Het model presenteert ook een overzicht over de opbouw van de jongveeopfokkosten. De kosten bevatten alle kosten die toegerekend kunnen worden aan jongveeopfok, zoals kosten voor arbeid, loonwerk, machines, water en energie.

JONKOS heeft ook een versie voor jongveeopfokbedrijven.

Via de website van verantwoorde veehouderij kunt u JONKOS downloaden.