ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren is een informatie- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen in gezelschapsdieren (sinds 2014).

Het ExpertiseCentrum draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten in Nederland. Dat doet het ExpertiseCentrum door het meten van ziekte-incidentie binnen de raspopulaties en door het toepassen van moderne DNA-diagnostiek.

Samenwerking

Het ExpertiseCentrum werkt onder andere samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de KNMvD/GGG en het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD).

Binnen de faculteit Diergeneeskunde heeft het ExpertiseCentrum samenwerkingspartners bij het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine, het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) en het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM).

Het ExpertiseCentrum heeft ook een website voor fokkers en patiënteigenaren.

Nieuws

13 april 2018
Al twintig jaar lang verzamelen wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde DNA van honden met een zeldzame neurologische aandoening.
15 februari 2018
Publicatie naar aanleiding van de 3rd International Dog Health Workshop.
13 februari 2018
De eerste belangrijke mijlpaal is bereikt in het onderzoek naar levershunts, de verschrikkelijke genetische aandoening met desastreuze gevolgen.

Pagina's

RSS