Kosten en baten maatregelen mastitis management

Met dit rekenmodel kunt u voor een bedrijf de kosten en baten van verschillende mastitis management maatregelen bepalen.

In het model vult u een aantal kengetallen in over de situatie m.b.t. mastitis op het bedrijf, zoals het aantal melkkoeien, de 305-dagen melkproductie, het aantal klinische gevallen per jaar en het tankcelgetal. Daarnaast moet er ook informatie worden ingevoerd voor een aantal kostenposten, zoals de kosten van medicijnen. Ook wordt gevraagd welke maatregelen er momenteel op het bedrijf worden uitgevoerd en wat de kosten van die maatregelen zijn.

Voor alle invoerposten geeft het rekenmodel een suggestie gebaseerd op een Nederlands gemiddelde. Informatie voor veel invoerposten is te vinden via de MPR-uitslag.

Als uitkomst geeft het rekenmodel een overzicht van de kosten en baten van nieuwe maatregelen die het bedrijf zou kunnen uitvoeren.