Over ons

Hoewel het belang van erfelijke ziekten (en schadelijke raskenmerken) maatschappelijk, veterinair en vergelijkend biomedisch groot is, ontbreekt kwantitatief inzicht en zijn de klinische, epidemiologische en moleculair genetische aspecten die hierin meespelen nooit in onderling verband gebracht voor de Nederlandse raspopulaties. Dit is echter wel van groot belang voor het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’. Dierenartsen kunnen fokkers alleen adviseren over hoe gericht gezonder te gaan fokken, als zij weten welke ziekten er in welke frequenties voorkomen en wat de diagnostische mogelijkheden zijn.

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren bundelt de multidisciplinaire kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is binnen het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde. Hier komen kennis van klinische genetica, populatiegenetica en moleculaire genetica samen. In samenwerking met eerstelijns dierenartsen kunnen wij het fokken van rasdieren optimaal gaan begeleiden. De ambitie is om daarmee een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten.


Samenwerking

Het ExpertiseCentrum werkt onder andere samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de KNMvD/GGG en het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD).

Binnen de faculteit Diergeneeskunde heeft het ExpertiseCentrum samenwerkingspartners bij het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine, het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) en het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM).Contact

E-mail: ecgg@uu.nl

Bezoekadres: Yalelaan 108 (De Uithof), 3584 CM Utrecht

Postadres: Postbus 80154, 3508 TD Utrecht

Medewerkers