Hoewel het belang van erfelijke ziekten (en schadelijke raskenmerken) maatschappelijk, veterinair en vergelijkend biomedisch groot is, ontbreekt kwantitatief inzicht en zijn de klinische, epidemiologische en moleculair genetische aspecten die hierin meespelen nooit in onderling verband gebracht voor de Nederlandse raspopulaties. Dit is echter wel van groot belang voor het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’. Dierenartsen kunnen fokkers alleen adviseren over hoe gericht gezonder te gaan fokken, als zij weten welke ziekten er in welke frequenties voorkomen en wat de diagnostische mogelijkheden zijn.

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren bundelt de multidisciplinaire kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is binnen het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde. Hier komen kennis van klinische genetica, populatiegenetica en moleculaire genetica samen. In samenwerking met eerstelijns dierenartsen kunnen wij het fokken van rasdieren optimaal gaan begeleiden. De ambitie is om daarmee een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten.

Samenwerking

Het opzetten van het centrum vond plaats in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de KNMvD/GGG en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Deze laatste partner stelde met ingang van 1 juni 2014 een DNA-databank voor rashonden in, wat een belangrijke impuls geeft aan het ontwikkelen van DNA-diagnostiek door het ExpertiseCentrum. Ook is er goede samenwerking met het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine om de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek te borgen en te zorgen voor optimale benutting van de gegenereerde epidemiologische data.

Contact

E-mail: ecgg@uu.nl

Tel. (030) 253 15 89 (secretariaat)

Bezoekadres: Yalelaan 108 (De Uithof), 3584 CM Utrecht

Postadres: Postbus 80154, 3508 TD Utrecht

Medewerkers
Clinicus
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren - Interne Geneeskunde
Onderzoeker
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde
Hoogleraar
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren - Interne Geneeskunde
Gastonderzoeker
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren - Interne Geneeskunde
Hoogleraar
Diergeneeskunde - Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
Universitair docent
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Onderzoeker
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Onderzoeker
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Docent
Diergeneeskunde - Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren - Theoretische Epidemiologie
Universitair docent
Diergeneeskunde - Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren - Interne Geneeskunde