Welke gegevens worden verzameld, en hoe zit het met de zeggenschap hierover?

Gegevens die worden gebruikt zijn identificatie van het dier (geanonimiseerd identificatienummer), met ras, geslacht, geboortedatum, en diagnose. Ook uw praktijk-ID/accountnaam wordt geregistreerd, zodat in een later stadium resultaten uit uw praktijk kunnen worden teruggekoppeld. NAW-gegevens van de eigenaar worden niet opgeslagen en worden later ook niet herleid. Het geanonimiseerd identificatienummer van het dier kan worden gebruikt om na te gaan hoe ziekten over raspopulaties zijn verdeeld, vergeleken met kruisingen. Maar ook kunnen, in samenwerking met de Raad van Beheer en commerciële fokkerijorganisaties, verschillen in gezondheid tussen dieren met en zonder stamboom worden gevonden. Hetzelfde geldt voor metingen van ziekten bij geïmporteerde dieren. Voor dit soort analyses is de melding van het geanonimiseerd identificatienummer essentieel.

Er worden geen individuele gegevens geanalyseerd, maar alleen groepen/raspopulaties. De privacy wordt dus volledig gewaarborgd. De data die in de centrale database van PETscan worden verzameld, wordt eigendom van de Universiteit Utrecht. Het ECGG moet verantwoording afleggen aan een externe Stuurgroep die het beleid bepaalt. De KNMvD/GGG heeft hierin een belangrijke stem, waardoor is vastgelegd dat het ECGG de belangen van dierenartsen en de diergeneeskunde behartigt en de privacy van gegevens waarborgt.

Hier vindt u de privacyverklaring, opgesteld om PETscan deelnemers te informeren over de persoonsgegevens die verzameld worden, de doeleinden waarmee deze worden verzameld en hoe deze gegevens worden beschermd.