Patiëntenzorg Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht

Het grootste academische dierenziekenhuis van Europa

De faculteit Diergeneeskunde beschikt over het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Dit ziekenhuis levert specialistische medische zorg en vervult een voortrekkersrol in innovaties van zorg en welzijn voor dieren. 

Het dierenziekenhuis omvat de volgende klinieken en centra:

  • Universiteitskliniek voor Paarden
  • Ambulante Kliniek voor Paarden
  • Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
  • UU Kankercentrum voor Dieren
  • Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland
  • Gedragskliniek voor Dieren
  • ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht is vergelijkbaar met een academisch ziekenhuis voor mensen, dankzij:

  • de aanwezigheid van alle erkende specialisatierichtingen
  • de breedte van de diagnostische mogelijkheden
  • de breedte van de aangeboden zorg

Combinatie met onderwijs en onderzoek

In het academisch dierenziekenhuis wordt onderwijs gegeven aan studenten in de klinische fase van hun opleiding. Op deze manier leren zij de juiste diagnose te stellen en doen zij praktische vaardigheden op, uiteraard onder begeleiding van een dierenarts of specialist. Daarnaast worden gegevens die wij in de kliniek verkrijgen vaak ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en gebruiken we dit onderzoek op zijn beurt weer om nieuwe behandelmethoden en medische technieken te ontwikkelen.