Het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht

Gespecialiseerde medische zorg voor gezelschapsdieren en paarden

De faculteit Diergeneeskunde beschikt over een groot Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht. Dit dierenziekenhuis levert specialistische medische zorg voor gezelschapsdieren en paarden en vervult een voortrekkersrol in innovaties van zorg en welzijn voor dieren. Het Universitair Dierenziekenhuis heeft een eigen website met informatie voor diereigenaren en dierenartsen: diergeneeskunde.nl

Het dierenziekenhuis omvat de volgende klinieken en centra:

  • Universiteitskliniek voor Paarden
  • Ambulante Kliniek voor Paarden
  • Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
  • UU Kankercentrum voor Dieren
  • Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland
  • Gedragskliniek voor Dieren
  • ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht is vergelijkbaar met een academisch ziekenhuis voor mensen, dankzij:

  • de aanwezigheid van alle erkende specialisatierichtingen
  • de breedte van de diagnostische mogelijkheden
  • de breedte van de aangeboden zorg

Combinatie met onderwijs en onderzoek

In het Universitair Dierenziekenhuis geven we onderwijs aan studenten Diergeneeskunde in de klinische fase van hun opleiding. Op deze manier leren zij de juiste diagnose te stellen en doen zij praktische vaardigheden op, uiteraard onder begeleiding van een dierenarts of specialist. Daarnaast doen we klinisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen we op basis van dit onderzoek nieuwe behandelmethoden en diermedische technieken.