Economische schade mastitis

Met dit rekenmodel kunt u voor een bedrijf de economische schade van mastitis (klinisch en subklinisch) bepalen.

In het model vult u een aantal kengetallen in over de mastitissituatie op het bedrijf, zoals het aantal melkkoeien, de 305-dagen melkproductie, het aantal klinische gevallen per jaar en het tankcelgetal. Daarnaast moet er ook informatie worden ingevoerd voor een paar kostenposten, zoals de kosten van medicijnen.

Voor alle invoerposten geeft het rekenmodel een suggestie gebaseerd op een Nederlands gemiddelde. Informatie voor veel invoerposten is te vinden via de MPR-uitslag.

Als uitkomst geeft het model de totale kosten van mastitis (in € per jaar, per klinisch geval en per aanwezige koe). Het model presenteert ook een overzicht over de opbouw van de mastitiskosten.

Het is mogelijk om voorafgaand aan het invullen van het model een schatting te geven van de mastitiskosten voor het bedrijf. Vervolgens vergelijkt het rekenmodel deze schatting met de berekende kosten. Zo kan bepaald worden of de veehouder de kosten van mastitis onderschat of overschat.