Economische schade TKT

Met dit rekenmodel kunt u voor een bedrijf de economische schade van een verlengde tussenkalftijd (TKT) bepalen. De schade van een verlengde TKT worden onder andere veroorzaakt door minder melkopbrengsten en minder kalveropbrengsten.  

Het model heeft een eenvoudige en een gedetailleerde versie. In de eenvoudige versie  vult u een aantal kengetallen van het bedrijf in, zoals het aantal melkkoeien, de 305-dagen melkproductie en de huidige TKT. In de gedetailleerde versie vult u voor elke koe de pariteit, de 305-dagen melkproductie, de TKT en de mate van persistentie in. In beide versies moet er ook nog een schatting gegeven worden voor een paar kostenposten, zoals de kosten van droogzetten. Voor deze kostenposten geeft het rekenmodel een suggestie gebaseerd op Nederlands onderzoek. In beide versies is het ook mogelijk om de gewenste TKT in te vullen.

Als uitkomst geeft het rekenmodel de economische schade van een verlengde TKT (in € per jaar). Het model bepaalt deze schade door de huidige TKT te vergelijken met een TKT van 365 dagen. Daarnaast vergelijkt het model de huidige TKT met de gewenste TKT, en bepaalt het de opbrengsten (in € per jaar) als de TKT verlaagd wordt naar het gewenste niveau.