Hoe kan uw praktijk zich aanmelden?

Als u alle informatie heeft gelezen en besluit deel te nemen, kunt u uw praktijk aanmelden via het aanmeldingsformulier. Het ECGG krijgt hiervan bericht en zendt u dan omgaand een enveloppe per post. Hierin vindt u een samenwerkingsovereenkomst, te ondertekenen door de eigenaar of gemachtigd vertegenwoordiger van uw praktijk. Daarmee wordt de samenwerking vastgelegd voor alle medewerkers van uw praktijk. U kunt deze overeenkomst met een voorgefrankeerde enveloppe aan het ECGG terugzenden. Na ontvangst zal uw PMS-leverancier PETscan definitief voor uw praktijk activeren. Tegelijk met de overeenkomst zenden wij u materiaal waarmee u uw cliënten kunt informeren.

Het doorgeven van de diagnosegegevens van uw patiënten kan alleen gebeuren op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen uw praktijk en de Universiteit.