Kritische Succesfactoren (KSF) dierenartsen

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de faculteit Diergeneeskunde het onderzoek Kritische Succesfactoren (KSF) dierenartsen uit.

Achtergrond van het onderzoek

Door het restrictieve antibioticabeleid van de afgelopen jaren is de focus in de veehouderij steeds meer komen te liggen op de preventie van dierziekten. Een scala aan maatregelen en initiatieven heeft het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij aanzienlijk verminderd. Een restrictief gebruik van antibiotica kan echter in een aantal gevallen op gespannen voet staan met diergezondheid, dierwelzijn en productiviteit. Daarnaast zijn er soms grote verschillen zichtbaar in antibioticagebruik tussen bedrijven, maar ook tussen dierenartsen.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden momenteel in de verschillende diersectoren onderzoeken naar Kritische Succesfactoren (KSF) uitgevoerd. Centraal daarbij staat de vraag of antibioticareductie verder haalbaar zou zijn in verschillende diersectoren en op welke wijze, rekening houdend met ethische, economische en praktische aspecten. Dierenartsen spelen in deze vraagstelling een belangrijke rol. De faculteit Diergeneeskunde voert in dit kader een onderzoek uit onder dierenartsen.