Kunstmatige intelligentie streeft naar het begrijpen, kunstmatig reproduceren en mogelijk verbeteren van de menselijke intelligentie

Het focusgebied Human-centered Artificial Intelligence bundelt de verschillende AI-activiteiten van de Universiteit Utrecht. Kunstmatige intelligentie (AI) in Utrecht heeft een uniek interdisciplinair profiel dat zich uitstrekt over verschillende afdelingen, waaronder informatica, filosofie, taalkunde en psychologie.

Kunstmatige intelligentie heeft tot doel de menselijke intelligentie te begrijpen, kunstmatig te reproduceren en mogelijk te verbeteren. De belangrijkste methode daarbij is het construeren van filosofisch onderbouwde, formeel precieze en computationele modellen voor een groot aantal onderling gerelateerde intelligente fenomenen, zoals redeneren en argumenteren, besluitvorming, zoeken, natuurlijke taal, perceptie, leren, planning, vertrouwen en emotie. Deze modellen dragen bij aan het wetenschappelijk begrip van al deze fenomenen door hun plausibiliteit, dubbelzinnigheden, openstaande vragen en (computationele) complexiteiten in kaart te brengen.