Focusgebied Professional Performance

De afgelopen decennia worden gekenmerkt door snelle en ongelijksoortige veranderingen. Zo heeft de opkomst van het internet grote gevolgen voor de beschikbaarheid van informatie en de wijze waarop mensen communiceren, leidt de versnelling van technologische ontwikkelingen ertoe dat steeds meer taken worden geautomatiseerd, en hebben mondialisering, migratie en de veranderende geopolitieke-verhoudingen voor de wijze waarop wereldwijd productieprocessen zijn georganiseerd. Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de samenleving waarin professionals opereren, voor de organisaties waarin professionals werken, en voor de aard van de taken die professionals vervullen en wat van hen gevraagd wordt.

Het multidisciplinaire focusgebied Professional Performance heeft als doel ontwikkeling van professies en van professionals in deze snel veranderende samenleving te begrijpen en ondersteunen door onderzoek en onderwijs. Daartoe worden onderzoekers, professionals, bestuurders en andere belanghebbenden met uiteenlopende achtergronden bij elkaar gebracht.

Contact

Nicole Mastenbroek
Coördinator
Tel. +31 30 253 39 58
Email n.j.j.m.mastenbroek@uu.nl

Special Interest Groups