Hoe kunnen we de principes van (goed) bestuur ontwikkelen en toepassen in digitale samenlevingen?

Governing the Digital Society, een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht, stimuleert onderzoek naar de sociale processen van dataficatie, algoritmisering en platformisering. De basis van ons onderzoek draait om de vraagstelling: Hoe kunnen we de principes van (goed) bestuur ontwikkelen en toepassen in digitale samenlevingen? Dergelijke principes omvatten vaak afwegingen tussen tegenstrijdige (publieke) waarden, zoals privacy versus veiligheid, nauwkeurigheid versus democratische controle, eerlijkheid versus efficiëntie, etc. 

Centraal in ons onderzoek staat de versterking van onafhankelijke en publieke instituties in het digitale tijdperk, door ze transparanter en verantwoordelijker te maken. We bestuderen deze waarde-onderhandelingen in en tussen maatschappelijke sectoren en proberen algemene regels te ontdekken voor eerlijk bestuur op verschillende niveaus: institutioneel, lokaal, nationaal en transnationaal (EU).