Onderzoek naar ons literaire heden, verleden en toekomst

Aan de Universiteit Utrecht vindt al jarenlang literatuurwetenschap van hoge kwaliteit plaats, dankzij onze wetenschappers, die met hun diverse expertises onderzoek verrichten naar literatuur uit alle historische perioden en uit alle West-Europese culturen. Wij werken regelmatig samen met collega's van andere departementen, disciplines en universiteiten. Ons literatuuronderzoek is ondergebracht in Moderne en hedendaagse literatuur​, Middeleeuwse literatuur en Vroegmoderne literatuur. Het onderzoek van deze groepen samen brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

De onderzoeksgroepen binnen de afdeling Literatuurwetenschap delen hun interesse voor de rol die literatuur speelt in het genereren van nieuwe ideeën en verhalen, en de wijze waarop deze doorgegeven tussen generaties, sociale groeperingen en voorbij culturele grenzen. Ze bestuderen ook hoe literatuur zich heeft aangepast aan het voortdurend veranderende, gedigitaliseerde medialandschap - van de uitvinding van de drukpers en de paperback, tot de opkomst van film en internet.

Expertises: narratieven | poëzie | intermedialiteit | digitalisering | vertalen | geschiedenis van het boek | cultural memory | wereldliteratuur | middeleeuwen | vroegmoderne periode | moderne literatuur | hedendaagse literatuur

Nieuws

6 mei 2019
Onlangs verscheen het boek 'Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs' van Ewout van der Knaap bij uitgeverij Coutinho.
© iStockphoto.com
2 mei 2019
Ann Rigney legt in Trouw uit waarom studenten, in tegenstelling tot middelbare scholieren, nu pas klimaatactie eisen.
Dubbele nationaliteit © iStockphoto.com
29 april 2019
Geert Buelens sprak bij Brainwash over het begrip identiteit.
RSS

Agenda

Prof. dr. Moritz Baßler. Bron: YouTube (still)
18 juni 2019 18:00 - 19:30
Een lezing met prof. dr. Moritz Baßler
Elke Erb (1938) en Marina Tsvetájeva (1892-1941). Bron: Wikimedia
19 juni 2019 16:15 - 17:15
Op 19 juni verdedigt Esther Hool haar proefschrift 'Klank vertalen. Elke Erb als dichter en vertaler van Marina Tsvetajeva' in het Academiegebouw.
20 juni 2019 19:30 - 22:30
Op donderdagavond 20 juni vindt een debatavond over empathie en literatuur plaats, georganiseerd door Tijdschrift Vooys.
RSS