Onderzoek naar ons literaire heden, verleden en toekomst

Aan de Universiteit Utrecht vindt al jarenlang literatuurwetenschap van hoge kwaliteit plaats, dankzij onze wetenschappers, die met hun diverse expertises onderzoek verrichten naar literatuur uit alle historische perioden en uit alle West-Europese culturen. Wij werken regelmatig samen met collega's van andere departementen, disciplines en universiteiten. Ons literatuuronderzoek is ondergebracht in Moderne en hedendaagse literatuur​, Middeleeuwse literatuur en Vroegmoderne literatuur. Het onderzoek van deze groepen samen brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

De onderzoeksgroepen binnen de afdeling Literatuurwetenschap delen hun interesse voor de rol die literatuur speelt in het genereren van nieuwe ideeën en verhalen, en de wijze waarop deze doorgegeven tussen generaties, sociale groeperingen en voorbij culturele grenzen. Ze bestuderen ook hoe literatuur zich heeft aangepast aan het voortdurend veranderende, gedigitaliseerde medialandschap - van de uitvinding van de drukpers en de paperback, tot de opkomst van film en internet.

Expertises: narratieven | poëzie | intermedialiteit | digitalisering | vertalen | geschiedenis van het boek | cultural memory | wereldliteratuur | middeleeuwen | vroegmoderne periode | moderne literatuur | hedendaagse literatuur

Nieuws

19 november 2019
Afgelopen maand publiceerde De Gruyter 'Early Printed Narrative Literature in Western Europe', geredigeerd door o.a. Bart Besamusca.
12 november 2019
Op 6 november was prof. dr. Geert Buelens te gast bij Radio 1 om terug te blikken op vijftig jaar "Turks Fruit".
© iStockphoto.com
8 november 2019
Geert Buelens gaf voor CANVAS antwoorden op enkele 'grote vragen'.
RSS

Agenda

sör alex / photocase.com
26 november 2019 20:00 - 21:30
What makes people live and die for nations? Literary scholar Prof Joep Leerssen explains the power of the imagined community.
29 november 2019 13:00 - 17:00
Op 29 november vindt het eerste evenement in de reeks Boekendagen plaats in Deventer rond het thema 'Boekenstrijd'.
Reyneke Vosz de olde (1592). Bron: Wikimedia
9 december 2019 12:30 - 13:30
Op 9 december geeft Irmgard Fuchs een UCMS-lunchlezing over haar onderzoek naar middeleeuwse literatuur.
RSS