Onderzoek naar ons literaire heden, verleden en toekomst

Aan de Universiteit Utrecht vindt al jarenlang literatuurwetenschap van hoge kwaliteit plaats, dankzij de onderzoeksgroep Literatuur, die met haar diverse expertises onderzoek verricht naar literatuur uit alle historische perioden en uit alle West-Europese culturen. Onze literatuurwetenschappers werken regelmatig samen met collega's van andere departementen, disciplines en universiteiten. De onderzoeksgroep Literatuur omvat Comparative Literature, Middeleeuwse literatuur en Vroegmoderne literatuur. Het onderzoek van deze groepen samen brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

De onderzoeksgroepen binnen Literatuur delen hun interesse voor de rol die literatuur speelt in het genereren van nieuwe ideeën en verhalen, en de wijze waarop deze doorgegeven tussen generaties, sociale groeperingen en voorbij culturele grenzen. Ze bestuderen ook hoe literatuur zich heeft aangepast aan het voortdurend veranderende, gedigitaliseerde medialandschap - van de uitvinding van de drukpers en de paperback, tot de opkomst van film en internet.

Expertises: narratieven | poëzie | intermedialiteit | digitalisering | vertalen | geschiedenis van het boek | cultural memory | wereldliteratuur | middeleeuwen | vroegmoderne periode | moderne literatuur | hedendaagse literatuur

Nieuws

Feestelijke presentatie van het themanummer van Madoc. Foto facebook.com/tijdschriftmadoc
11 april 2017
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van tijdschrift Madoc verscheen er een themanummer met de titel 'Dertig dieren in de Middeleeuwen'.
Maarten van der Graaff. Bron: Wikimedia Commons/Vera de Kok
11 april 2017
Alumnus Maarten van der Graaff kreeg afgelopen week de tweejaarlijkse J.C. Bloem-poëzieprijs 2017 toegekend voor zijn dichtbundel 'Dood werk'.
Jeroen Dijsselbloem - Wikimedia Commons/Rijksoverheid.nl
4 april 2017
Saskia Pieterse schetst een cultuurgeschiedenis van de Nederlandse botheid op De Groene Amsterdammer (31 maart), n.a.v. de rel rond Jeroen Dijsselbloem.
RSS

Agenda

The Surrender of Breda (1625) to Ambrogio Spinola (ca. 1635), by Diego Velázquez. Source: Wikimedia Commons
10 mei 2017 12:00 - 13:00
Tijdens deze bijeenkomst presenteren Jo Spaans en Christian De Vito hun onderzoek, en geeft Sarah Joan Moran een bookpitch.
Prof. dr. Geert Buelens
10 mei 2017 13:00 - 14:00
Lezing door Geert Buelens (10 mei): De schaduw van 1585 en 1967. Laaglandse geschiedenis en hippiecultuur in het werk van de Vlaamse zanger Wannes Van de Velde.
Foto Cécile de Morrée
12 mei 2017 10:30 - 11:45
Vanuit een antropologische invalshoek op het thema tijd toont Cécile de Morrée dat liederen werden geordend volgens de verschillende seizoenen van de jaarcyclus
RSS