Onderzoek naar ons literaire heden, verleden en toekomst

Aan de Universiteit Utrecht vindt al jarenlang literatuurwetenschap van hoge kwaliteit plaats, dankzij onze wetenschappers, die met hun diverse expertises onderzoek verrichten naar literatuur uit alle historische perioden en uit alle West-Europese culturen. De afdeling Literatuurwetenschap werkt regelmatig samen met collega's van andere departementen, disciplines en universiteiten. Ons literatuuronderzoek is ondergebracht in Middeleeuwse literatuur, Vroegmoderne literatuur en Moderne en hedendaagse literatuur​. Het onderzoek van deze groepen samen brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

De onderzoeksgroepen binnen de afdeling Literatuurwetenschap delen hun interesse voor de rol die literatuur speelt in het genereren van nieuwe ideeën en verhalen, en de wijze waarop deze doorgegeven tussen generaties, sociale groeperingen en voorbij culturele grenzen. Ze bestuderen ook hoe literatuur zich heeft aangepast aan het voortdurend veranderende, gedigitaliseerde medialandschap - van de uitvinding van de drukpers en de paperback, tot de opkomst van film en internet.

Literatuur en educatie

Letterkundige onderzoekers komen ook bijeen om vraagstukken over literatuur in het onderwijsdomein te bespreken. Ze richten zich onder andere op ontwerp- en evaluatieonderzoek, curriculumontwikkeling en ontwikkeling van lesmaterialen.

Literatuur en educatie
Expertises: narratieven | poëzie | intermedialiteit | digitalisering | vertalen | geschiedenis van het boek | cultural memory | wereldliteratuur | middeleeuwen | vroegmoderne periode | moderne literatuur | hedendaagse literatuur