Onderzoek naar ons literaire heden, verleden en toekomst

Aan de Universiteit Utrecht vindt al jarenlang literatuurwetenschap van hoge kwaliteit plaats, dankzij de onderzoeksgroep Literatuur, die met haar diverse expertises onderzoek verricht naar literatuur uit alle historische perioden en uit alle West-Europese culturen. Onze literatuurwetenschappers werken regelmatig samen met collega's van andere departementen, disciplines en universiteiten. De onderzoeksgroep Literatuur omvat Comparative Literature, Middeleeuwse literatuur en Vroegmoderne literatuur. Het onderzoek van deze groepen samen brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

De onderzoeksgroepen binnen Literatuur delen hun interesse voor de rol die literatuur speelt in het genereren van nieuwe ideeën en verhalen, en de wijze waarop deze doorgegeven tussen generaties, sociale groeperingen en voorbij culturele grenzen. Ze bestuderen ook hoe literatuur zich heeft aangepast aan het voortdurend veranderende, gedigitaliseerde medialandschap - van de uitvinding van de drukpers en de paperback, tot de opkomst van film en internet.

Expertises: narratieven | poëzie | intermedialiteit | digitalisering | vertalen | geschiedenis van het boek | cultural memory | wereldliteratuur | middeleeuwen | vroegmoderne periode | moderne literatuur | hedendaagse literatuur

Nieuws

Foto: Femke Niehof
9 oktober 2017
OVT (Radio 1) zond tijdens het Weekend van de Wetenschap live uit vanuit het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.
19 september 2017
In "Shakespeare Forever! Leven en mythe, werk en erfenis" schrijft Ton Hoenselaars op aanstekelijke wijze over een van de grootste auteurs ter wereld.
© iStockphoto.com/sekulicn
15 september 2017
Alumnimagazine Illuster interviewde Geert Buelens samen met directeur van Het Literatuurhuis Michaël Stoker over de zichtbaarheid van literatuur in de stad.
RSS

Agenda

Luthers studeerkamer in de Wartburg. Bron: Wikimedia Commons/Ingersoll
22 oktober 2017 14:00 - 15:00
De lezing biedt via de Lutherbijbel een blik op de verhouding tussen Luther en Erasmus.
Ida Gerhardt (1905-1997). Bron: Wikimedia Commons/Ron Kroon (Anefo)
11 november 2017 13:00 - 18:00
Het symposium wordt georganiseerd n.a.v. het Lucretius-proefschrift dat dichteres Ida Gerhardt 75 jaar geleden cum laude verdedigde aan de Universiteit Utrecht.
Prof. Astrid Erll. Source: uni-frankfurt.de
27 november 2017 17:15 - 19:00
Astrid Erll beargumenteert dat 'Homerus' het product is van verbinding en uitwisseling tussen individuen en groepen, van tijd- en ruimteoverstijgende relaties.
RSS