Onderzoek naar ons literaire heden, verleden en toekomst

Aan de Universiteit Utrecht vindt al jarenlang literatuurwetenschap van hoge kwaliteit plaats, dankzij onze wetenschappers, die met hun diverse expertises onderzoek verrichten naar literatuur uit alle historische perioden en uit alle West-Europese culturen. Wij werken regelmatig samen met collega's van andere departementen, disciplines en universiteiten. Ons literatuuronderzoek is ondergebracht in Moderne en hedendaagse literatuur​, Middeleeuwse literatuur en Vroegmoderne literatuur. Het onderzoek van deze groepen samen brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

De onderzoeksgroepen binnen de afdeling Literatuurwetenschap delen hun interesse voor de rol die literatuur speelt in het genereren van nieuwe ideeën en verhalen, en de wijze waarop deze doorgegeven tussen generaties, sociale groeperingen en voorbij culturele grenzen. Ze bestuderen ook hoe literatuur zich heeft aangepast aan het voortdurend veranderende, gedigitaliseerde medialandschap - van de uitvinding van de drukpers en de paperback, tot de opkomst van film en internet.

Expertises: narratieven | poëzie | intermedialiteit | digitalisering | vertalen | geschiedenis van het boek | cultural memory | wereldliteratuur | middeleeuwen | vroegmoderne periode | moderne literatuur | hedendaagse literatuur

Nieuws

Een kluizenaar in een ruïne, Jan Adriaensz. van Staveren, 1650-1668. Bron: Rijksmuseum.nl
16 september 2019
Geert Buelens schrijft in De Groene Amsterdammer over de bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs.
6 september 2019
Het boek is geschreven door Kiene Brillenburg Wurth en Ann Rigney.
2 september 2019
Geert Buelens schreef een artikel over de receptie van en kritiek op het werk van Jef Geeraerts.
RSS

Agenda

Pieter Odendaal
23 september 2019 17:15 - 18:15
In het kader van de Week van de Afrikaanse roman is Pieter Odendaal op 23 september te gast bij de Universiteit Utrecht.
FemmeCurieuse / photocase.com
9 oktober 2019 20:00 - 21:30
Literatuurwetenschapper dr. Esther Op de Beek onderzoekt onze geluksobsessie. Welk beeld schetsen hedendaagse boeken en instagramquotes?
sör alex / photocase.com
26 november 2019 20:00 - 21:30
What makes people live and die for nations? Social scientist Dr Fenella Fleischmann explains the power of the imagined community.
RSS