Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is ondergebracht in het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (OGK).

Geschiedenis

In het onderzoek van de Utrechtse historici nemen begrippen zoals terrorisme en conflict, erfgoed, instituties en ‘civil society’ een belangrijke plaats in. Daarbij worden niet alleen alle perioden bestreken, vanaf de oudheid tot aan de dag van vandaag, maar ook ontwikkelingen op lange termijn. Utrechtse historici leveren een verdiepende bijdrage aan actuele maatschappelijke debatten door te laten zien hoe vergelijkbare processen zich vroeger afspeelden en hoe het heden door dat verleden is gevormd.

Maria Magdalena, door Jan van Scorel, ca. 1530 – Rijksmuseum

Kunstgeschiedenis

De Utrechtse kunsthistorici bestuderen kunst, vaak met nadruk op de Lage Landen of Europa, in hun bredere culturele en artistieke context. Focusgebieden van onderzoek en onderwijs zijn: het object als materiële bron en de kunstzinnige interactie met andere landen en continenten. Utrechtse architectuurhistorici werken nauw samen met Monumentenzorg.

Recente publicaties

16 mei 2019
Afgelopen maand verscheen het boek 'America and Romania in the Cold War: A Differentiated Détente, 1969-80' van Paschalis Pechlivanis bij Routledge.
11 maart 2019
Afgelopen maand verscheen het boek 'Migration and Media: Discourses about identities in crisis' van Lorella Viola.
Re-enactment van de Middeleeuwen © iStockphoto.com
11 maart 2019
"Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen" geeft een themanummer uit dat een inkijk geeft in hoe de Middeleeuwen vandaag de dag beleefd worden.
RSS