De Universiteit Utrecht ziet de verbindende kracht en de maatschappelijke waarde van sport. Onderzoek naar de waarde van sport staat centraal in het focusgebied Sport & Society.

Informatie over dit focusgebied vindt u op de Engelstalige site: Sport and Society.

Sport & Society is een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht waarin fundamenteel onderzoek wordt gekoppeld aan een maatschappelijke opdracht.

Sport is een rijke context die nieuwe inzichten kan opleveren over de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, inclusie en veiligheid.

Janneke Plantenga
Prof. dr. Janneke Plantenga
Verantwoordelijke decaan Sport & Society