Departement Filosofie en Religiewetenschap

Het departement heeft een sterke focus op onderzoek. Dit onderzoek wordt in vele gevallen uitgevoerd in samenwerking met collega’s uit andere disciplines en partners uit het publieke domein. De wetenschappelijke expertise van het departement is breed: van deskundigheid op het terrein van de wijsbegeerte en kunstmatige intelligentie tot expertise op het gebied van Arabisch, het christendom, de islam en andere religieuze en seculiere tradities.

Het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR) richt zich op:

Filosofie

... het gebied van de wijsbegeerte, in het bijzonder onderzoek naar haar geschiedenis en naar belangrijke systematische wijsgerige vraagstukken en hun toepassingen. Grote nadruk ligt op het opleiden van wetenschappelijke Nachwuchs. Lees meer over Filosofie.

Religiewetenschap

... de interdisciplinaire bestudering van religie, in het bijzonder het christendom en de islam. Concrete thema’s van ons onderzoek zijn bijvoorbeeld de geschiedenis van ideeën over het hiernamaals, of (post)seculiere morele en maatschappelijke normen en instituties en hun wisselwerking met religieuze denkbeelden. Lees meer over Religiewetenschap.

Recente publicaties

Bron: The British Society for Middle Eastern Studies
8 december 2016
"´Paradise and Hell in Islamic Traditions´ is quite simply a scholarly masterpiece, a path-breaking and fascinating piece of research"
21 november 2016
Een bibliografische geschiedenis van alles dat is geschreven over de relaties in Noord en Oost Europa in de periode 1600-1700.
31 oktober 2016
In dit boek onderzoeken wetenschappers uit verschillende disciplines kwesties omtrent identiteit en religie die mensen ondervinden bij migratiedynamiek.
RSS

Departement Filosofie en Religiewetenschap