Onderzoek

Het departement heeft een sterke focus op onderzoek. Dit onderzoek wordt in vele gevallen uitgevoerd in samenwerking met collega’s uit andere disciplines en partners uit het publieke domein. De wetenschappelijke expertise van het departement is breed: van deskundigheid op het terrein van de wijsbegeerte en kunstmatige intelligentie tot expertise op het gebied van Arabisch, het christendom, de islam en andere religieuze en seculiere tradities.

Het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR) richt zich op:

Filosofie

... het gebied van de wijsbegeerte, in het bijzonder onderzoek naar haar geschiedenis en naar belangrijke systematische wijsgerige vraagstukken en hun toepassingen. Grote nadruk ligt op het opleiden van wetenschappelijke Nachwuchs. Lees meer over Filosofie.

Religiewetenschap

... de interdisciplinaire bestudering van religie, in het bijzonder het christendom en de islam. Concrete thema’s van ons onderzoek zijn bijvoorbeeld de geschiedenis van ideeën over het hiernamaals, of (post)seculiere morele en maatschappelijke normen en instituties en hun wisselwerking met religieuze denkbeelden. Lees meer over Religiewetenschap.

 • Recente publicaties

  • Israel's Past: Studies on History and Religion in Ancient Israel and Judah

   Publicatie
   Deze verzameling essays van Bob Becking geeft inzicht in de problemen die we tegenkomen als we gebeurtenissen uit het verleden van Israël proberen te (re)construeren.
  • Serres on Education

   Publicatie
   In dit boek introduceren Iris van der Tuin en Anouk Zuurmond hun lezers bij de Franse filosoof Michel Serres en zijn visie op onderwijs.
  • Verlost van onzin

   Publicatie
   Cornelis van Lit en Gerko Tempelman hebben een vertaling geschreven van een beroemd werk uit de islamitische filosofie: de autobiografie van Abu Hamid Al-Ghazali.
  RSS Meer publicaties