Communicatie wordt aan de Universiteit Utrecht bestudeerd vanuit zowel de invalshoek van taal als van media. Hoe gebruiken mensen taal om bijvoorbeeld informatie uit te wisselen, elkaar te overtuigen of emotie over te brengen? Welke media gebruiken we voor onze communicatie, hoe werken mediaprocessen in onze hedendaagse samenleving en in welke historische context staan ze?

Wij werken samen met uiteenlopende maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen, onder meer op het gebied van begrijpelijke taal en van nieuwe media.

Expertises: interculturele communicatie | begrijpelijke teksten | communicatietechnologieën | audiovisuele communicatie | digitale media

Nieuws

13 juli 2017
Het project Moedertaal in NT2 is gehonoreerd binnen de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda
30 juni 2017
De tweede lichting studenten die het Humanities Honours Programme heeft gevolgd ontving het certificaat na een feestelijke middag met scriptiepresentaties.
Jip en Janneke en Takkie beeld in Zaltbommel. Bron: Wikimedia Commons/Polleket
12 mei 2017
Ter gelegenheid van de Annie M.G. Schmidtweek in mei sprak Ted Sanders met de Taalstaat over Jip en Janneketaal
RSS