In De Nieuwe Utrechtse School werken de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht samen om de nieuwe generatie professionals op het gebied van gezondheid en zorg voor te bereiden op de veranderingen van de 21e eeuw.

Gezondheid en gezondheidszorg in de samenleving van de toekomst

De Nieuwe Utrechtse School is een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en de wetenschappen. Het wordt steeds duidelijker dat een structurele kruisbestuiving tussen professionals in de zorg, kunstenaars, maatschappelijke partijen en wetenschappers van cruciaal belang is voor toekomstige professionals op het gebied van gezondheid en zorg. Wij stimuleren deze kruisbestuiving via publieksdialogen, onderzoek en onderwijs.