In De Nieuwe Utrechtse School werken de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht samen om een nieuwe generatie professionals in het gezondheidsdomein voor te bereiden op de veranderingen van de 21e eeuw.

Verbinding vanuit openheid

De Nieuwe Utrechtse School is een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen het gezondheidsdomein, de kunsten en de wetenschappen. Het wordt steeds duidelijker dat een structurele kruisbestuiving tussen professionals in het gezondheidsdomein, kunstenaars, maatschappelijke partijen en wetenschappers van cruciaal belang is voor toekomstige professionals op het gebied van gezondheid en zorg. Wij stimuleren deze kruisbestuiving via publieksdialogen, kunstinitiatieven, onderzoek en onderwijs. 

Een recent voorbeeld hiervan is het boek De Nieuwe Utrechtse School: Historische traditie en hedendaagse aanpak, een bundel vol inspiratie en creatieve probleemoplossingen dat tot stand kwam in het kader van het lustrum voor 385 jaar wetenschap in Utrecht en de nominatie van DNUS voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Lees hier de bundel