Gezondheid en gezondheidszorg in de samenleving van de toekomst

De Nieuwe Utrechtse School is een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en de geesteswetenschappen. Het wordt steeds duidelijker dat een structurele voortzetting van de kruisbestuiving tussen (bio)medici, kunstenaars en geesteswetenschappers van cruciaal belang is voor toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals. De Nieuwe Utrechtse School wil deze kruisbestuiving stimuleren, via publieksdialogen, onderzoek en onderwijs.