Gezondheid en gezondheidszorg in de samenleving van de toekomst

De Nieuwe Utrechtse School is een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en de geesteswetenschappen. Het wordt steeds duidelijker dat een structurele voortzetting van de kruisbestuiving tussen (bio)medici, kunstenaars en geesteswetenschappers van cruciaal belang is voor toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals. De Nieuwe Utrechtse School wil deze kruisbestuiving stimuleren, via publieksdialogen, onderzoek en onderwijs.

Nieuws

© iStockphoto.com
16 mei 2019
Kunstenaars, wetenschappers en medici hebben gezamenlijk U-Make opgericht: het Utrechts Centrum voor Maakonderzoek.
© iStockphoto.com
25 maart 2019
Tessa van Charldorp brengt knelpunten op gebied van ziekenhuiscommunicatie in kaart.
© iStockphoto.com
1 maart 2019
De eerste bijeenkomst op 6 maart zal gaan over de gevolgen van digitalisering voor het zorglandschap van de toekomst.
RSS

Agenda

22 oktober 2019 19:00 - 21:30
We zullen naar het verleden kijken om na te denken over de wereldwijde geschiedenis van ziekten. Welke problemen hebben we opgelost?
© iStockphoto.com
29 oktober 2019 19:00 - 21:30
Om de vraag over hoe we in de toekomst verder moeten gaan met mondiale gezondheid te beantwoorden, kijken we naar de personen achter het humanitaire werk.
5 november 2019 19:00 - 21:30
Om de vraag over hoe we in de toekomst verder moeten gaan met mondiale gezondheid te beantwoorden, kijken we naar uitdagingen in de toekomst.
RSS