Over ons

De dialoog tussen de geneeskunde, de kunsten en de geesteswetenschappen is al eeuwenoud, en strekt zich uit van Aristoteles’ filosofische overtuigingen, tot aan recente ontwikkelingen als 'Medical Humanities'. 

In de periode 1945-1960 kreeg deze uitwisseling binnen de Universiteit Utrecht (UU) al eens vorm in ‘De Utrechtse School’ – een interfacultair samenwerkingsverband tussen onderzoekers in de geneeskunde, psychologie, pedagogiek en psychiatrie (Langeveld, Buytendijk, Van Lennep, Rümke), die elkaar vonden in gedeelde geesteswetenschappelijke overtuigingen.

In 2017 is deze samenwerking heropgericht als de Nieuwe Utrechtse School vanuit het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht.  In dit interdisciplinaire platform komen onderwijs, onderzoek en publieksdialogen samen om de nieuwe generatie zorgprofessionals voor te bereiden op de veranderingen van de 21e eeuw.

Oprichters

Stefan van Geelen 

Dr. Stefan van Geelen

Stefan van Geelen studeerde filosofie aan de UU en promoveerde in het UMC Utrecht bij de afdeling medische psychologie van de Divisie Kinderen. Momenteel is hij manager het onderwijsprogramma Fit for the Future dat een unieke Utrechtse signatuur wil geven aan toekomstbestendige gezondheidszorg. Zijn onderzoek richt zich op innovatieve zelfmanagement-strategieën ter bevordering van de (geestelijke) gezondheid van kwetsbare patiëntengroepen, studenten en organisaties.

 

Gaston Franssen

Dr. Gaston Franssen

Gaston Franssen is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de UvA. Hij studeerde Nederlandse letterkunde aan de UU en promoveerde op een onderzoek naar leesconventies en poëzie-interpretatie. Gaston werkt o.a. aan het NWO-project Management of the self, en stelde met Stefan van Geelen een themanummer samen van het tijdschrift Nederlandse letterkunde: De taal der ziekte: literaire perspectieven op geneeskunde en psychiatrie.

 

Annet van Royen-Kerkhof

Dr. Annet van Royen-Kerkhof

Annet van Royen is kinderarts-immunoloog/-reumatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Haar onderzoek richt zich op verkrijgen van nieuwe inzichten in, en de verbetering van diagnostiek en behandeling van zeldzame auto-immuunziekten bij kinderen. Zij is opleidingscoördinator van de medische research master SUMMA.

 

Mede-organisatoren

Tessa van Charldorp
Tessa van Charldorp

Dr. Tessa van Charldorp

Tessa van Charldorp studeerde communicatie aan Boston University in de VS, linguïstiek aan de VU in Amsterdam en promoveerde op het gebied van taal en communicatie. Haar onderzoek gaat over gesprekken, bijvoorbeeld tussen vrienden aan tafel, tussen verdachte en agent, of tussen arts en patiënt. Haar inzichten vertaalt zij naar de praktijk in de vorm van adviezen, lezingen en trainingen voor o.a. medische professionals en patiënten.

 

Megan Milota

Dr. Megan Milota

Megan Milota studeerde Internationaal Recht in haar thuisland, de Verenigde Staten, en daarna Engelse letterkunde in Antwerpen. Zij werkt bij het Julius Centrum voor onderwijsinnovatie, en richt zich op de integratie van de kunsten in het medisch curriculum. Een belangrijke bron van inspiratie voor haar didactische visie en lopend onderzoek is het Narrative Medicine Program (Columbia University, New York) waaraan zij in 2016 deelnam.

 

Nirav Christophe

Drs. Nirav Christophe

Nirav Christophe is lector Performatieve Maakprocessen aan HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is gespecialiseerd in artistiek onderzoek, in inter- en transdisciplinaire creativiteitsprocessen, en in de co-creatie tussen artistieke en niet-artistieke domeinen. Nirav schrijft theaterteksten en is schrijfdocent. Hij schreef recent het boek Tienduizend idioten; Poëtica, schrijfproces en pedagogie van het hybride theaterschrijven vanuit Bakhtin’s ‘Meerstemmigheid'.

 

Roos de Jonge

Roos de Jonge

Roos de Jonge studeerde Medische Biologie aan de UvA en promoveerde op onderzoek naar genetische profielen van het perifere zenuwstelsel. Als mantelzorger voor haar dochter met een congenitale hartafwijking raakte ze betrokken bij patiëntenparticipatie via de Stichting Kind & Ziekenhuis. Als adviseur patiëntenparticipatie in het onderwijs kan ze haar persoonlijke ervaring inzetten om meer patiëntenperspectief in het onderwijs te vertegenwoordigen.

 

Annemieke Maas 

Annemieke Maas

Annemieke Maas studeerde geneeskunde aan de UU en werkt sinds 2018 als ANIOS kindergeneeskunde. In 2017 nam zij deel aan de onderzoekstutorial Hoe is het om patient te zijn?, waarbij zij belangrijke inzichten opdeed in het belang van zelfervaring en de beleving van patiënten. Door haar enthousiasme en overtuiging dat ze hierdoor een betere arts is geworden, werd ze één van de mede-organisatoren van de Nieuwe Utrechtse School.

 

Angela van Zijl

Angela van Zijl

Angela van Zijl studeerde geneeskunde aan de UU en is sinds 2016 in opleiding tot kinderarts bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Na haar studie was ze actief met medisch onderwijs als junior docent bij het UMC Utrecht en als Arts Klinisch Onderwijs (AKO) bij het WKZ. Vanwege haar belangstelling om rekening te houden met de belevingswereld van de patiënt, raakte ze betrokken als één van de mede-organisatoren bij de Nieuwe Utrechtse School.

 

Project-coordinatoren

Siebren Teule

Siebren Teule

Siebren Teule is researchmasterstudent History aan de UU. Als studentassessor van de faculteit Geesteswetenschappen raakte hij in 2017 betrokken bij de geesteswetenschappelijke vraagstukken van De Nieuwe Utrechtse School. Hij is geinteresseerd in historische en hedendaagse institutionele verandering, en werkt daarom graag aan uitdagingen over de vernieuwing binnen de zorg en het onderwijs.

 

Renee van de Wetering

Renee van de Wetering

Renee van de Wetering is masterstudent Infection & Immunity aan de UU. In 2017 raakte zij als studentassessor van de faculteit Geneeskunde betrokken bij De Nieuwe Utrechtse School. Zij ziet het belang van het opzoeken van de raakvlakken tussen twee (of meer) vakgebieden - wat ze zelf deed tijdens haar studies Biomedische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid - en wil de (fundamenteel) onderzoeksgerichte biomedici sterker bij de bredere maatschappelijke veranderingen in de zorg betrekken.

 

Meewerkende studenten

Merel Dekker

Merel Dekker

Merel Dekker volgt het honoursprogramma Geneeskunde aan de UU. In collegejaar 2019-2020 is Merel studentassessor van de faculteit Geneeskunde. Voor De Nieuwe Utrechtse School doet Merel een onderzoek getiteld ‘studenten en gezondheidsprofessionals leven als patiënt’, waarmee zij hoopt te bereiken dat gezondheidsprofessionals meer inzicht krijgen in het perspectief van de patiënt. 

 

Veerle Siebinga

Veerle Siebinga

Veerle Siebinga is masterstudent Geneeskunde aan de UU. Na zich eerder bezig gehouden te hebben met patiëntgerichte zorg binnen het WKZ, raakte zij in het kader van haar wetenschapsstage betrokken bij DNUS. Veerle onderzoekt het interdisciplinaire onderwijs van De Nieuwe Utrechtse School.

 

Tilman Karsten

Tilman Karsten

Tilman Karsten studeert geneeskunde en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Deze combinatie biedt hem de mogelijkheid zich bezig te houden op het snijvlak tussen beide disciplines; wat volgens Tilman van groot belang is voor de toekomstige gezondheidszorg. In De Nieuwe Utrechtse School ziet hij een soortgelijk interdisciplinair streven naar verbetering waarin hij groot vertrouwen heeft en bovendien graag deel van uit wil maken. Samen met Marlous is hij betrokken bij de voorbereiding van een interdisciplinaire minor ‘Medical Humanities’, die een link zal gaan leggen tussen de faculteit Geesteswetenschappen en Geneeskunde.

 

Marlous Fernhout

Marlous Fernhout

Marlous Fernhout studeert geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder studeerde ze psychologie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2015 houd Marlous zich bezig met verschillende projecten binnen het UMC Utrecht, vanuit welke ze betrokken is geraakt bij De Nieuwe Utrechtse School. Samen met Tilman werkt zij aan de voorbereiding van een interdisciplinaire minor ‘Medical Humanities’, die een link zal gaan leggen tussen de faculteit Geesteswetenschappen en Geneeskunde.

 

Comité van aanbeveling

  • Prof. dr. Berent Prakken, hoogleraar Kinderreumatologie, Manager Onderwijs en Onderzoek Divisie kinderen, Directeur Onderwijscentrum en vice-decaan onderwijs van het UMC Utrecht.
  • Prof. dr. Ted Sanders, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands in het Departement Talen, Literatuur en Communicatie, vice-decaan graduate onderwijs Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht.

De samenwerking van studenten en onderzoekers in de geneeskunde met die van geesteswetenschappen is belangrijk. Het geeft geneeskunde studenten een cruciaal breder perspectief op problemen in de zorg, terwijl het voor geesteswetenschappers belangrijk is om hun inzichten toe te passen in de medische context, die natuurlijk erg belangrijk is in het dagelijks leven van velen.

Prof. dr. Berent Prakken & Prof. dr. Ted Sanders