Over ons

In de periode 1945-1960 ontstond aan de Universiteit Utrecht (UU) ‘De Utrechtse School’ – een interfacultair samenwerkingsverband tussen wetenschappers in de geneeskunde, het strafrecht, de psychologie, de pedagogiek, de criminologie en de biologie (Langeveld, Baan, Buytendijk, Kempe, Hudig, Van Lennep, Pompe, Rümke, Van den Berg), die elkaar vonden in gedeelde overtuigingen over hoe fenomenen, mens en wereld begrepen zouden moeten worden.

In 2017 is De Nieuwe Utrechtse School opgericht vanuit het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In dit interfacultaire en interinstitutionele platform komen onderwijs, onderzoek en publieksdialogen samen om de nieuwe generatie professionals op het interdisciplinaire gebied van gezondheid voor te bereiden op de veranderingen van de 21e eeuw. In 2020 is De Nieuwe Utrechtse School opgenomen als centraal thema in de strategische plannen 2025 van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Oprichters

Stefan van Geelen 

Stefan van Geelen

Stefan van Geelen studeerde filosofie aan de UU en promoveerde in het UMC Utrecht bij de afdeling medische psychologie van de Divisie Kinderen. Momenteel is hij programma-manager van één van de zeven versnellers in de UMC Utrecht strategie 2020-2025 Connecting Worlds, namelijk De Nieuwe Utrechtse School, die (toekomstige) professionals in zorg en gezondheid de beste bagage wil geven om de maatschappelijke en wetenschappelijke problemen van morgen op te lossen. Zijn onderzoekt richt zich in de breedste zin begrepen op toegepaste filosofie van de geneeskunde.

Annet van Royen-Kerkhof

Annet van Royen-Kerkhof

Annet van Royen is kinderarts-immunoloog/-reumatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Haar onderzoek richt zich op verkrijgen van nieuwe inzichten in, en de verbetering van diagnostiek en behandeling van zeldzame auto-immuunziekten bij kinderen. Zij is de huidige opleidingsdirecteur geneeskunde aan de UU.

Projectcoördinator

Foto van Stefan Gaillard
Stefan Gaillard

Stefan Gaillard

Stefan Gaillard studeerde scheikunde, geschiedenis, psychologie en filosofie aan de UU. Hij is medeoprichter van het studenteninitiatief Journal of Trial and Error, een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op het bespreekbaar maken en leren van fouten in academia. Bij De Nieuwe Utrechtse School kijkt hij hoe patiënten, onderzoekers en zorgmedewerkers beter om kunnen gaan met onzekerheid.

Mede-organisatoren

Tessa van Charldorp
Tessa van Charldorp

Tessa van Charldorp

Tessa van Charldorp studeerde communicatie aan Boston University in de VS, linguïstiek aan de VU in Amsterdam en promoveerde op het gebied van taal en communicatie. Haar onderzoek gaat over gesprekken, bijvoorbeeld tussen vrienden aan tafel, tussen verdachte en agent, of tussen arts en patiënt. Haar inzichten vertaalt zij naar de praktijk in de vorm van adviezen, lezingen en trainingen voor o.a. medische professionals en patiënten.

Megan Milota

Megan Milota

Megan Milota studeerde Internationaal Recht in haar thuisland, de Verenigde Staten, en daarna Engelse letterkunde in Antwerpen. Zij werkt bij het Julius Centrum voor onderwijsinnovatie, en richt zich op de integratie van de kunsten in het medisch curriculum. Een belangrijke bron van inspiratie voor haar didactische visie en lopend onderzoek is het Narrative Medicine Program (Columbia University, New York) waaraan zij in 2016 deelnam.

Foto van Rebecca van Musscher

Rebecca van Musscher

Rebecca van Musscher studeerde Law & Economics en Economisch Publiekrecht aan de UU. Momenteel ondesteunt zij als programma-manager Maatschappelijke Impact een van de bestuurders van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Rebecca richt zich op de versterking van samenwerkingsverbanden tussen REBO en verschillende stakeholders. Zij is tevens een van de mede-oprichters van het Social Entrepreneurship Initiative en richtte het Skyscraper consortium op.

Nirav Christophe

Nirav Christophe

Nirav Christophe is lector Performatieve Maakprocessen aan HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is gespecialiseerd in artistiek onderzoek, in inter- en transdisciplinaire creativiteitsprocessen, en in de co-creatie tussen artistieke en niet-artistieke domeinen. Nirav schrijft theaterteksten en is schrijfdocent. Hij schreef recent het boek Tienduizend idioten; Poëtica, schrijfproces en pedagogie van het hybride theaterschrijven vanuit Bakhtin’s ‘Meerstemmigheid'.

Roos de Jonge

Roos de Jonge

Roos de Jonge studeerde Medische Biologie aan de UvA en promoveerde op onderzoek naar genetische profielen van het perifere zenuwstelsel. Als mantelzorger voor haar dochter met een congenitale hartafwijking raakte ze betrokken bij patiëntenparticipatie via de Stichting Kind & Ziekenhuis. Als adviseur patiëntenparticipatie in het onderwijs kan ze haar persoonlijke ervaring inzetten om meer patiëntenperspectief in het onderwijs te vertegenwoordigen.

Jos Schillings

Jos Schillings

Jos Schillings is directeur van HKU Utrechts Conservatorium. Vanuit zijn ervaring als musicus, docent muziek en musicoloog bouwt hij aan muziekvakopleidingen waarin het vermogen van studenten tot groei én vernieuwing centraal staan. Uitgangspunt daarbij is de directe verbinding tussen spelen (musiceren), maken (componeren/improviseren) en communiceren gevoed door sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken. Dit resulteerde o.a. in de start van een nieuwe opleiding genaamd 'Musician 3.0'.

Annemieke Maas
Annemieke Maas 

Annemieke Maas

Annemieke Maas studeerde geneeskunde aan de UU en werkt als ANIOS kinderoncologie in het Prinses Maxima Centrum. In 2017 nam zij deel aan de onderzoekstutorial Hoe is het om patient te zijn?, waarbij zij belangrijke inzichten opdeed in het belang van zelfervaring en de beleving van patiënten. Door haar enthousiasme en overtuiging dat ze hierdoor een betere arts is geworden, werd ze één van de mede-organisatoren van De Nieuwe Utrechtse School.

Meewerkende studenten

Merel Dekker

Merel Dekker

Merel Dekker volgde het honoursprogramma Geneeskunde aan de UU. In collegejaar 2021-2022 is Merel studentassessor van het College van Bestuur. Voor De Nieuwe Utrechtse School doet Merel een onderzoek getiteld ‘Learning through lived experience: An educational tool to improve health professionals’ insight into the perspectives of patients’, waarmee zij hoopt te bereiken dat gezondheidsprofessionals meer inzicht krijgen in het perspectief van de patiënt.

Foto van Suzanne Willemsen

Suzanne Willemsen

Suzanne Willemsen studeert Interior Architecture aan de HKU in Utrecht. Suzanne heeft een passie voor gebouwen met een verhaal en hoopt als interieurarchitect een rol te spelen in het toekomstbestendig maken van uit de tijd geraakte locaties en gebouwen. Voor haar studie werkt ze momenteel aan een ontwerpopdracht over het voormalig Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat te Utrecht. Middels haar ontwerp wil Suzanne een link leggen met het verleden van het gebouw door hierin De Nieuwe Utrechtse School een belangrijke rol te laten spelen.

Extern adviseur

Gaston Franssen

Gaston Franssen

Gaston Franssen richtte samen met Stefan van Geelen en Annet van Royen in 2017 De Nieuwe Utrechtse School op. Momenteel is hij aan De Nieuwe Utrechtse School verbonden als extern adviseur. Gaston is hoogleraar Nederlandse Literatuurwetenschap en Intermedialiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresses omvatten auteurschap, beroemdheid, narrativiteit, intermedialiteit en health humanities.

Comité van aanbeveling

  • Prof. dr. Berent Prakken, hoogleraar Kinderreumatologie, Directeur Onderwijscentrum en vice-decaan onderwijs van het UMC Utrecht.
  • Prof. dr. Ted Sanders, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands in het Departement Talen, Literatuur en Communicatie, vice-decaan graduate onderwijs Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht.