Kunstinitiatieven

Kinder Kunst Salon (KIKUS)

Logo van KIKUS

De Kinder Kunst Salon (KIKUS), een initiatief van arts Daphne Voormolen, neemt kinderen mee in de spannende wereld van kunst. Het uitgangspunt hierbij is dat kinderen van nature creatief en nieuwsgierig zijn.


KIKUS is opgebouwd uit drie delen: kunst bekijken, kunst bespreken en kunst beoefenen. Een bepaalde kunstenaar of stijl dient als thema. Het bekijken en bespreken vindt plaats in het ‘museum’ deel. In het ‘atelier’ deel gaan we lekker zelf aan de slag. Het thema kan als inspiratie dienen maar kinderen zijn vrij te doen en te maken wat ze zelf willen. We gebruiken echte schilderkwasten, groot en klein. Goede verf, waarbij kleuren mooi gemengd kunnen worden. We gebruiken een palet en kinderen kunnen kiezen om aan een schildersezel te werken of aan tafel. Knoeien mag, want een kunstenaar heeft ook geen schone handen! Het gaat om het proces, niet het eindresultaat. Een fijn muziekje op de achtergrond zorgt voor extra ontspanning.

Prikkel

Twee mensen op het strand met een VR-headset op

Prikkel is een interdisciplinair onderzoek van ervaringsdeskundigen, wetenschappers, therapeuten, onderwijzers en kunstenaars. Samen onderzoeken ze sensorische integratie, het proces waarbij we prikkels vanuit de buitenwereld opnemen, op elkaar afstemmen en verwerken. De uitwisseling tussen de groepen deskundigen zal vervolgens leiden tot concrete ideeën voor transmediale presentatievormen en andere programma’s, die in een vervolgfase verder ontwikkeld worden.

Kunstparticipatieproject

Medische kunst

Op het gebied van de relatie tussen kunst, zorg, wetenschap en maatschappij werkt De Nieuwe Utrechtse School niet alleen structureel samen met de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), maar ook met de Afdeling Kunstzaken van het UMC Utrecht. Meest recentelijk kreeg dit vorm in het Kunstparticipatieproject van het K.F Heinfonds.

Het K.F. Heinfonds initieert jaarlijks een kunstparticipatieproject, waarbij een pas afgestudeerde student van de HKU geselecteerd wordt om een project uit te voeren in een maatschappelijke instelling in de provincie Utrecht. Dit jaar zocht het fonds hiervoor de samenwerking op met het UMC Utrecht en gezamenlijk werd gekozen om kunstenares Sarah Mclacken hiervoor te selecteren. Dit project zal leiden tot een kunstwerk dat een plek kan krijgen binnen het Hijmans van den Berghgebouw, het onderwijsgebouw van het UMC Utrecht.

Betweter Festival

Twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben voor het Betweterfestival en De Nieuwe Utrechtse School een muzikale vertolking van patiëntverhalen uit de Verhalenbank Psychiatrie gemaakt. Het eindproduct was onlangs op het festival, waar wetenschappers, artiesten en bezoekers bij elkaar komen, te horen.


Muzikale Transformatie

Patiëntverhalen transformeren tot een muziekstuk. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Artiest Noah koos een verhaal uit en schreef al lezend al haar associaties op. Daarna gaf ze hier door het maken van een metrum en rijm meer vorm aan. Vanwege de complete artistieke vrijheid die de studenten kregen kon ze haar creativiteit volledig de vrije loop laten. Volgens artiest Madelief was dit een essentiëel onderdeel van het proces: ''Het is belangrijk om já tegen ideeën te zeggen. Je bedenkt later wel of het ook echt goed of bruikbaar is."

Het eindresultaat werd muzikaal tentoongesteld tijdens het Betweter Festival. Voorbijgangers konden met een koptelefoon luisteren naar de liedjes en hierna direct aan de makers vertellen wat de muziek bij hen opriep. De opdracht heeft Noah veel inspiratie gegeven voor de toekomst: "Zo lijkt het me interessant iets op te zetten voor mensen met dementie. Hierbij zie je dat muziek, anders dan tekst, echt kan blijven hangen en iets teweegbrengt."

Performing Working

Mapping van standpunten van mensen over wat zij belangrijk vinden in werk (‘What is Work?’ Kunsthal Gent, 2021)

Het artistiek onderzoeksproject Performing Working onderzoekt enerzijds de verborgen performativiteit van werksituaties zoals een ziekenhuis - de emotionele, affectieve prestaties die worden verwacht van zorgpersoneel om de vele verschillende rollen te vervullen die het werk vereist-, en evenzeer van het niet-personeel: het werk dat gemoeid is met het vervullen van de rol van patiënt. Anderzijds kijkt Performing Working naar de vele facetten van het werk dat bij (performance)kunst komt kijken, en probeert het de - vaak onzichtbare - arbeid van (performance)kunstenaars en kunstwerkers te beschrijven, en de vele rollen die ook zij moeten aannemen om in het complexe veld te werken, om erachter te komen wat er nodig is om dit werk te doen en wat dit werk duurzamer kan maken.

Voordracht over Zwangerschap en Kunst

Op 19 november 2021 gaf Daphne Voormolen een voordracht over Zwangerschap en Kunst voor het 58e Gynaecongres van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.