Studentinitiatieven

Journal of Trial and Error

Logo van de Journal of Trial and Error

Het Journal of Trial and Error (JOTE) is een wetenschappelijk tijdschrift dat over trial and error en falen in de wetenschap publiceert. Artikelen over empirisch onderzoek waarin iets misging, worden gekoppeld aan reflectieartikelen van filosofen, historici, sociologen en/of theoretici. Het tijdschrift is opgericht door vier studenten en het huidige team bestaat uit een combinatie van bachelor-, master- en PhD-studenten. In samenwerking met De Nieuwe Utrechtse School zal JOTE zich ook gaan richten op de medische praktijk en het onderwijzen van toekomstige zorgmedewerkers. Patiënten, zorgmedewerkers én biomedische wetenschappers zullen in de toekomst steeds meer te maken krijgen met onzekerheid. In samenwerking met JOTE willen wij bewerkstelligen dat er meer openheid komt over die radicale onzekerheid, waardoor we er beter van kunnen leren.  

Van Hier Naar [...]

Logo van Van Hier Naar [...]

Van Hier Naar […] is een initiatief opgericht voor en door studenten die zich vragend opstellen bij de manier waarop de maatschappij omgaat met gezondheid en ziekten. Hierin wordt het vraagstuk zorg niet alleen op gespecialiseerd niveau bekeken maar als overkoepelende waarde. Van Hier Naar […] zoekt naar studenten die een breder perspectief willen krijgen in gezondheid. Wij zijn opzoek naar hoe het gesprek hierover kan worden opgebroken zodat er mogelijkheid ontstaat voor verandering.

DEELNEMEN?

Geprikkeld met ideeën en nieuwsgierigheid? Schrijf je in via: vanhiernaar@gmail.com en geef een korte toelichting waarom je mee zou willen doen.

Workshop De Nieuwe Verbinding

Poster voor Workshop De Nieuwe Verbinding

Door de COVID-19-pandemie raakte de verschuiving van fysieke naar virtuele ontmoetingen in een stroomversnelling. Dit heeft grote invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan, zowel in het dagelijks leven als in de zorg. Aangezien communicatie tussen mensen een essentieel onderdeel is van het bestaan, is het niet meer dan logisch om stil te staan bij deze verandering in communicatie.   

De Nieuwe Utrechtse School organiseerde in 2021 voor het eerst een unieke zesdelige workshop waarin geneeskundestudenten en studenten van diverse HKU-opleidingen werden samengebracht om, onder begeleiding van verschillende inspirerende kunstenaars en professionals in de zorg, de grenzen van betekenisvol contact te verkennen, onderzoeken en oprekken. Door de perspectieven van de studenten uit de diverse vakgebieden te bundelen, kunnen er inzichten essentie van communicatie te begrijpen, tot stand komen. Hiermee hoopte de workshop het ontwikkelen van betekenisvolle communicatie tussen mensen in de virtuele en hybride werelden te onderzoeken en uiteindelijk te verbeteren.  

De workshop werd georganiseerd door een kleinschalig team, bestaande uit geneeskunde- en HKU-studenten, alumni en professionals uit verschillende instituten. Momenteel wordt er in samenwerking met geneeskunde- en kunststudenten gewerkt aan het omwerken van de workshop naar een internationale zomerschool.