Trial & Error in de Wetenschap

Op 28 oktober 2021 sprak een groep kunstenaars, wetenschappers en gezondheidsprofessionals over trial & error in de wetenschap. Dit was de vierde publieksdialoog in het kader van het 385-jarig lustrum van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Hand drukt op een knop © iStockphoto.com/marrio31
© iStockphoto.com/marrio31

Van lab naar maatschappij

Wat gebeurt als bevindingen verkeerd geïnterpreteerd worden? Of voor onrust zorgen in plaats van opluchting? Hoe kunnen natuurwetten en -standaarden ons wereldbeeld bepalen, en hoe kunnen we met ze experimenteren om tot nieuwe inzichten te komen?

Wetenschap is een proces waarbij tussendoor lang niet altijd alles goed gaat. De kunst is om hier beter mee om te leren gaan én om dit helder te communiceren naar de buitenwereld. 

Sprekers