Van Hier Naar [...]

"Van Hier Naar […]" is een interdisciplinair studenteninitiatief, in samenwerking met De Nieuwe Utrechtse School. Wij zetten ons in voor het zichtbaar maken, bespreken en interdisciplinair aanpakken van complexe maar vermijdbare gezondheidsproblemen. Ons doel is om aandacht te vestigen op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die  een negatieve invloed hebben op onze gezondheid, zowel nu als in de toekomst. Zo is er een aanzienlijke toename van welvaartsziekten, wordt je levensverwachting voor een groot deel bepaald door hoe- en waar je opgroeit, en zal klimaatverandering een steeds grotere impact op onze gezondheid hebben.
Ons doel is om met betrokken studenten uit alle studierichtingen deze vraagstukken grondig te analyseren, te bespreken en het maatschappelijk debat op gang te brengen. Zo starten we met het creëren van maatschappelijk bewustzijn, om vervolgens daadwerkelijk het verschil te maken met interdisciplinaire oplossingen voor de gezondheidsuitdagingen van onze tijd. 

Bij Van Hier Naar [...] kun je deelnemen aan avonden waarin er eerst ruimte is voor een panel van expert-sprekers om hun visie op het thema van de avond te geven, gevolgd door een dialoog tussen de sprekers en publiek. We nodigen hiervoor een breed scala aan sprekers uit, zoals wetenschappers, beleidsmakers, kunstenaars, ervaringsdeskundigen en patiënten. Hierna gaan we in kleinere groepen dieper over het onderwerp in gesprek. Met de inzichten die we daar op doen, proberen we uiteindelijk een maatschappelijke verandering teweeg te brengen.  

Maatschappijgerichte thema's in relatie tot gezondheid die aan bod komen bij Van Hier Naar [...] zijn bijvoorbeeld de groeiende gezondheidskloof/health inequity, het (aanstaande) zorginfarct, vertrouwen in de (medische) wetenschap, preventie, klimaatverandering, psychisch lijden, maakbaarheidsdenken en de prestatiemaatschappij.