Fit for the Future: Toekomstverbeeldingen van de Gezondheidszorg

Op 5 juni 2019 spraken vier leiders over leiderschap en de toekomst van de gezondheidszorg: de voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht Margriet Schneider, de directeur van het HKU Utrechts Conservatorium Jos Schillings, de dirigent en artistiek leider van het Studentenkoor Amsterdam Servaas Schreuder, en de vice-decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de UU Ted Sanders. Dit was de vierde en laatste publieksdialoog van De Nieuwe Utrechtse School in 2019. 

ziekenhuisgang

Fit for Future?

In deze afsluitende bijeenkomst van de reeks Fit for the Future werden onze dromen – en zorgen – over de toekomst van het zorgsysteem als geheel in kaart gebracht. De hoofdvraag van de avond was: hoe wordt het gezondheidszorgsysteem ‘fit for the future’? Het publiek werd interactief betrokken door dirigent Servaas Schreuder die in samenzang liet zien en horen wat goed leiderschap kan betekenen. 

Goed Leiderschap, goede toekomst

De vier sprekers van deze avond - afkomstig uit de geneeskunde, geesteswetenschappen en de kunsten - vertelden over goed leiderschap, elk vanuit hun eigen ervaring. Hieruit bleek dat leiderschap niet beperkt zou moeten zijn tot een kleine groep mensen. Goed leiderschap is dagelijks nodig, in allerlei omstandigheden, en iedere student zou dit moeten leren. Het Professional Performance project is hiervan een goed voorbeeld. Ook buiten het UMC kan iedere medewerker en elke student in werk of opleiding leren leiderschap te vertonen. Dit goede leiderschap is hard nodig in het huidige en toekomstige zorgstelsel, om in 2050 de uitdagingen voor een gezonde samenleving te overwinnen. Uitdagingen die in eerdere publieksdialogen van De Nieuwe Utrechtse School uiteengezet zijn. 

Sprekers

  • Prof. dr. Margriet Schneider is voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en hoogleraar Interne Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ze is ook betrokken bij het focusgebied Professional Performance, dat zich richt op de veranderende professionele rol van artsen in de toekomst.
  • Prof. dr. Ted Sanders is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands en vice-decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. In zijn onderzoek richt hij zich op de structuur, samenhang, en begrijpelijkheid van teksten.
  • Jos Schillings is directeur van het HKU Utrechts Conservatorium. Hij houdt zich bezig met continue onderwijsinnovatie in het conservatorium. 
  • Servaas Schreuders is dirigent en artistiek leider van het Studentenkoor Amsterdam. Ook is hij verbonden als docent aan het Utrechts conservatorium, o.a. voor de Opleiding Docent Muziek.