Fit for the Future: Tussen Fake News en (bio)medisch feit

Op 9 mei 2019 spraken een filmmaakster, een kinderarts en een historicus van de geneeskunde over kennis, autoriteit en fake news in de gezondheidszorg. Dit was de derde publieksdialoog van De Nieuwe Utrechtse School in 2019. 

Medisch nepnieuws?

Nepnieuws, alternatieve feiten, 'truthiness': de grens tussen ‘waar’ en ‘niet-waar’ lijkt onder druk te staan. In de media worden we geconfronteerd met onbetrouwbare berichtgeving, onderzoekers die hun data zelf verzinnen, en politici die pronken met getallen, die na een 'fact check' met een korreltje zout genomen moeten worden. Fake News lijkt overal te zijn. Ook in de gezondheidszorg vind je veel incorrecte informatie op het internet. Hoe maken we nog een onderscheid tussen waarheidsclaims en mediahypes? Hoe moeten we omgaan met vertekende berichtgeving over ziekte en gezondheid?

Vertrouwen en risico

Discussies over nut en nutteloosheid van medicatie zijn even oud als de medische discipline zelf. Ook de hedendaagse vaccinatiediscussie is wat dat betreft niet nieuw. Soms lijkt deze discussie te gaan over een gebrek aan medische kennis onder de bevolking. De autoriteit van de arts is niet meer vanzelfsprekend. Als we dieper graven, blijkt echter dat het een kwestie is van vertrouwen en risico nemen. Waarom zou je een website meer vertrouwen dan een andere ouder die in een vergelijkbare situatie zit? Welk risico durf je te nemen, voor jezelf maar ook voor je kind? Dit zijn vragen waar de samenleving, en de gezondheidszorg, op in moet kunnen spelen. 

Sprekers

  • Prof. dr. Frank Huisman is professor in de geschiedenis van de geneeskunde aan het UMC Utrecht en de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar de medische historiografie, kwakzalverij en de culturele autoriteit van de geneeskunde.
  • Dr. Károly Illy is algemeen kinderarts in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Zijn aandachtsgebieden zijn ADHD, diabeteszorg en kinderlongziekten. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde..
  • Maartje Nevejan is documentairemaakster. In 2011 maakte zij de documentaire De prik en het meisje, over twijfels rondom de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Maartje Nevejan werd tijdens de publieksdialoog vertegenwoordigd door haar producent.