Theater, Intersubjectiviteit en Medisch- / Psychotrauma

Op 23 mei 2018 spraken een componist/dichter, een cultuurwetenschapper en een kinderarts elkaar over theater en trauma. Dit was de vijfde en laatste publieksdialoog van 2018 georganiseerd door De Nieuwe Utrechtse School.

Ziekte op het podium

Hoe is het voor chronisch zieke kinderen om almaar te worden gecast in de rol van ‘het zieke kind’? Op welke manier kan het theater een podium bieden om trauma’s te verwerken en pijn te verzachten? Wat betekent het om een ‘mediaal’ wezen te zijn—en wanneer is er sprake van zieke of gezonde medialiteit?

  Theater en trauma

  Dat theater goed kan zijn voor lichaam en ziel, wisten de oude Grieken al: zo meende Aristoteles dat het bijwonen van een tragedie de ziel van de toeschouwers zou kunnen ‘zuiveren’. Maar de relaties tussen theater en geneeskunde gaan veel verder: de werkvloer van het ziekenhuis vormt in feite een podium voor een strak geregisseerde performance, met vaste rollen, rekwisieten en scripts; en andersom is het theaterpodium een ruimte waar lichamelijk en geestelijk lijden worden verbeeld en doorleefd. Het toneelpodium is een collectieve plek om te experimenteren met zingeving, een collectieve ruimte waar acteurs en publiek samen op creatieve wijze een antwoord geven op de vraag wat het betekent om ziek of gezond te zijn.

  Sprekers

  • Prof. dr. Kiene Brillenburg-Wurth, hoogleraar literatuur en vergelijkende media aan de Universiteit Utrecht, hoofd Geesteswetenschappen van het University College Utrecht, expert op het gebied van media, creativiteit en de theorie van de esthetische ervaring.
  • Micha Hamel, dichter, componist, lector in performance practice (Codart, Rotterdam) en lecter neerlandistiek (Universiteit Utrecht), veelzijdig kunstenaar, all-round performance artiest en virtual reality-kunstenaar.

  • Prof. dr. Berent Prakken, hoogleraar kinderreumatologie, manager onderwijs en onderzoek divisie kinderen UMC Utrecht, met als speciaal aandachtsgebied medical humanities en vertaling van medische vooruitgang vanuit het laboratorium naar het ziekenhuis.