Zingeving van Ziekte in en door Muziek

Op 28 maart 2018 gingen een trompettist, een muziekwetenschapper, en een medisch ethicus met elkaar in gesprek. Dit gesprek ging over het belang van klank, stemming en toon in de ervaring van ziekte en gezondheid.

Helende krachten van muziek?

Wat doen klanken en tonen met verstoorde stemmingen? Kan een muziekstuk de ervaring van ziekte overbrengen? Wat betekent het bespelen van een instrument voor iemand met een lichamelijke beperking? Kortom: wat kunnen de musicus, de geneeskundige en de muziekwetenschapper van elkaar leren over de rol van muziek in het leven van de mens – zowel in ziekte als gezondheid?
 

Muziek en het lichaam

Muziek, zo schreef de wereldberoemde schrijver en neuroloog Oliver Sacks in zijn boek Musicophilia, heeft een heel scala aan helende krachten. Zo kan een liedje van vroeger de dementiepatiënt weer even in contact brengen met zijn persoonlijkheid. Trillingen en tempowisselingen laten versteende of spastisch spieren ontspannen, een muziekstuk luisteren kan helpen bij stemmingswisselingen – en er zijn zelfs opera’s die het publiek willen laten ervaren hoe het is om met diabetes te leven. Beter begrip van de relatie tussen muziek en lichaam is daarom belangrijk voor de muziekwetenschapper, alsook de medisch professional.

Sprekers

  • Andre Heuvelman, muzikaal performer, inspirator, creatief adviseur, innovator, die als kind zijn lichamelijke beperkingen overwon en professioneel en gepassioneerd trompettist werd.
  • Prof. Dr. Emile Wennekes, hoogleraar muziekwetenschap (Universiteit Utrecht), die spreekt over hoe componisten hun publiek deelgenoot maken van hun ervaringen met ziekte.

  • Prof. Dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek (UMC Utrecht), die wijsgerige methodes inzet om uitdagende vragen uit de geneeskundige praxis te beantwoorden.