Exposoom: Werkgerelateerde Ziekten

12 Maart 2024, Universiteitsbibliotheek Utrecht Binnenstad

Elke dag overlijden in Nederland 10 mensen als gevolg van hun werk, dit zijn liefst 4.000 Nederlanders per jaar. De overheid heeft recent een ambitieus doel bekendgemaakt: in 2040 mag geen enkele Nederlander ziek worden of zelfs overlijden door (te) slechte werkomstandigheden. Tijdens deze publieksdialoog gaan we in kaart brengen op welke manier mensen in Nederland ziek kunnen worden van hun werk, voor welke beroepsgroepen dit met name geldt en bovenal hoe deze ziektelast in de toekomst te voorkomen is. Is het de taak van de werkgevers, of van de overheid om ziekte onder werknemers te voorkomen? En wat zouden we concreet hiervoor kunnen doen?

Bovendien blijkt het voor werknemers op dit moment nog erg lastig om bij hun (voormalig) werkgever (gezondheids)schade te  verhalen. Zou het de juiste weg zijn om deze procedure te ‘dejuridiseren’? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van beroepsziekten, bij werkgevers of bij de overheid?

Over deze vragen gingen we in gesprek met experts tijdens onze publieksdialoog: "Ziek door je Werk: Als Werken Niet Loont". Dit zijn:

  • dr. Susan Peters is epidemioloog en blootstellingsexpert bij het Institute of Risk Assessment Sciences  en leidt de onderzoeksgroep over arbeid en gezondheid.
  • dr. Jos Rooijackers is longarts bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen
  • Henri Willems is patiënt en heeft astma, COPD en longspasmen gekregen door blootstelling op het werk
  • Mr. Marlou Overheul is promovenda bij het Molegraaff Instituut voor Privaatrecht en doet onderzoek naar de rechtvaardigheid van compensatieregelingen voor beroepsziekten

Na de presentaties door de experts gingen we als publiek gezamenlijk in gesprek over dit thema.