Overheid of vrije markt: wie dottert het zorginfarct?

Op 13 december 2022 spraken we met drie experts over marktwerking in de zorg. Dit was de tweede publieksdialoog van de serie Nieuwe perspectieven op ziekte en gezondheid

Overheid of vrije markt: Wie dottert het zorginfarct? 

Hoe houden we de zorg toegankelijk, inclusief en betaalbaar? En wie moet dit gaan doen? Is marktwerking de oplossing of moet de overheid de regie (terug)nemen? Is het publieke belang ondergeschikt geraakt aan dat van de vrije markt? Dit bespraken wij met het publiek en een panel aan experts.

Sprekers

  • Drs. Karlijn Schweitzer is gynaecoloog bij het UMC Utrecht en medisch directeur van Bergman Clinics | Vrouw. 
  • Prof. dr. Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar 'Grondslagen van het Maatschappelijk Werk' op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap op de Universiteit Utrecht. 
  • Mr. dr. Roland Bertens is advocaat op het gebied van zorg en sociaal domein en universitair docent aan het UMC Utrecht.