Goed sterven in plaats van medisch overleven?

6 Juni 2023, Universiteitsbibliotheek Utrecht Binnenstad

Op 6 juni  2023 spraken we met ons publiek en drie experts over het einde van het leven. Dit was de zesde publieksdialoog van de serie Nieuwe perspectieven op ziekte en gezondheid

Iedereen wil een goed, lang en betekenisvol leven. Maar wat doen we als het einde van dat leven in zicht lijkt te komen? Kiezen we er dan voor om, met alle mogelijke ongemakken, zo lang mogelijk met medische ondersteuning door te leven? Of kiezen we juist voor een goed einde zonder lijden, ook als dit einde daardoor mogelijk sneller komt? Met andere woorden: kiezen we voor goed sterven, of voor medisch overleven? 

Op 6 juni gingen we bij Van Hier Naar [...] hierover met elkaar en met een ervaringsdeskundige, een historicus en een hospicearts in gesprek. We bespraken hoe de omgang met de dood historisch is veranderd, en hoe de rol van medici in de laatste fase van het leven steeds groter is geworden. En we gingen in dialoog over relevante vragen op dit thema. Wanneer heeft het leven nog betekenis? In hoeverre is het levenseinde maakbaar? Wat zou de rol van de gezondheidszorg in het sterven moeten zijn? Waar liggen de juridische en morele grenzen voor de uitvoer van euthanasie, specifiek bij (vergevorderde) dementie? Kunnen we voldoende zélf beslissen over onze eigen dood?

Sprekers:

  • Frank Huisman is Hoogleraar Geschiedenis der Geneeskunde en nam ons mee in een historisch perspectief. Hoe gaan we om met de dood? Welke rol hebben medici bij het levenseinde? Hoe hebben medisch-technologische ontwikkelingen deze rol beïnvloed? 
  • Toosje Valkenburg is huisarts, hospicearts, initiatiefnemer van Optimale Zorg - Dappere Dokters en de serie "Taboes en Belangen" in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Toosje Valkenburg constateerde dat we 'als de dood zijn voor de dood'. Toosje pleit voor een voortdurend gesprek over het levenseinde, immers: "hoe mensen denken over hun levenseinde verandert voortdurend, tegelijk met hun lichamelijke conditie." 
  • Henk Blanken is schrijver en journalist. In 2011 kreeg hij de diagnose ziekte van Parkison. Behalve lichamelijke aftakeling wacht hem ook een hoger risico op dementie. Sindsdien schrijft hij veel over euthanasie bij dementie, onder andere het manifest 'Mijn dood is niet van mij' en sprak hij hier onder andere over in een TED Talk.