Onderwijs

De Nieuwe Utrechtse School biedt verschillende onderwijsvormen aan waarin studenten worden uitgedaagd na te denken over de gevolgen van ziekte en gezondheid in de huidige samenleving.

Wat is de rol van verhalen in de zorg? 

Bachelor keuzevak: Narratieven in de Geneeskunde

Verhalen zijn van cruciaal belang in onze samenleving. Binnen de zorg worden verhalen regelmatig bediscussieerd. Hoe communiceert een patiënt over haar of zijn ervaringen? Heeft de arts, de expert, altijd gelijk? Wat is het verhaal achter gezond zijn? Verhalen geven patiënten de kans om betekenis te geven aan hun ervaringen en dragen bij tot inzicht in (mentale) aandoeningen waarin het ‘gezonde’ verhaal onder druk is komen te staan.

In deze interdisciplinaire keuzecursus Narratieven in de Geneeskunde - een samenwerking tussen de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde - gaan we proberen de volgende vraag te beantwoorden: Wat is de rol van verhalen in de zorg? 

Summer School: 8 en 9 juli 2019

Onderwijs en onderzoek in het gezondheidszorgdomein ondergaan snelle veranderingen. Technologische ontwikkelingen en de democratisering van kennis dagen ons uit om de balans tussen hard science en soft skills in de gezondheidszorg te herzien. Tegelijkertijd richten kunstenaars, kunstonderzoekers en geesteswetenschappers zich steeds vaker naar vragen over gezondheid en welzijn. Daarmee wordt de toekomst van nadenken over ziekte en welzijn fundamenteel interdisciplinair.

Deze Summer School heeft daarom als doel om interdisciplinariteit op het grensvlak van geneeskunde, biomedische wetenschappen, medical humanities en de geesteswetenschappen te stimuleren. Meer informatie en aanmelding: zie de Summer School webpagina.