Gezondheidszaak #3: Unheard Voices

3 April 2024, Leeszaal West Rotterdam

Dakloos zijn, tast fundamentele rechten aan. Het betekent vaak geen veilig thuis, geen plek om te schuilen en te rusten, geen toegang tot gezond eten en geen toegang tot gezondheidszorg. Dat heeft grote invloed op de levens van mensen: daklozen leven gemiddeld 14-16 jaar korter dan mensen met een (t)huis.

Nederland is het vierde rijkste land op aarde. Dat we dit als medemensen toelaten, valt niet te rechtvaardigen. Des te meer, omdat dakloosheid je overkomt, vaak als gevolg van een reeks aan ongeluk en onrechtvaardigheid. Degene om wie het gaat, kan simpelweg niet kiezen zich uit armoede of dakloosheid te onttrekken. De Gezondheidszaak gelooft dat het anders kan en staat voor een zorgzame samenleving waar iedereen gezond en in welzijn kan leven.

Op 3 april onderzochten we hoe we dit kunnen realiseren. Samen bespraken we de vraag: Wat betekent het recht op gezondheid? Dit deden we samen met onze sprekers:

  • Max de Boer is ervaringsdeskundige
  • Marlieke Ridder is huisarts en straatdokter bij Straatzorg Rotterdam en het Stedelijk Daklozen Team
  • Rudolf Kampers is socratisch gespreksleider, voorzitter van de Counterphase Foundation en lerarenopleider (filosoferen met kinderen) aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo)

De Gezondheidszaak is een samenwerkingsverband tussen Van Hier Naar [...], Universities Allied for Essential Medicines - Netherlands (UAEM-NL), People's Health Movement Nederland en Kenniscentrum Global Health (KCGH). Samen streven wij naar een zorgzame samenleving voor iedereen.