Nieuws en agenda

In het kader van het 385-jarig lustrum van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en in aanloop naar 900 jaar Utrecht organiseert De Nieuwe Utrechtse School in 2021 en 2022 een nieuwe reeks publieksdialogen tussen wetenschappers, professionals in de zorg, kunstenaars en stake-holders (zoals patiëntvertegenwoordigers, gemeente en bedrijven).

De titel van deze nieuwe reeks publieksdialogen is ‘Een gezond morgen maken we samen’. Het leidende idee achter deze reeks is dat voor een toekomstbestendig zorgsysteem en gezondheidsdomein samenwerking tussen alle faculteiten van de UU en het UMC Utrecht nodig is. Zo gingen we met de faculteit REBO, de kunstenaars van het Landmark en de Utrechtse Wetenschapagenda nadenken over hoe de toekomst van een gezonde stad er uit moet zien, met de faculteit Bètawetenschappen bestudeerden we hoe (reken)modellen ons beeld van de huidige pandemie vormen, en met de faculteit Sociale Wetenschappen onderzochten we nieuwe perspectieven m.b.t. preventie, veerkracht en gezondheid in verschillende fases van het leven.

Impressie van Eerdere Dialoog

  • Agenda

    Helaas zijn er momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS