Nieuws en agenda

Samen met de studenteninitiatieven Journal of Trial & Error en Van Hier Naar [...] organiseert De Nieuwe Utrechtse School in 2022 en 2023 een nieuwe reeks publieksdialogen tussen wetenschappers, professionals in het gezondheidsdomein, kunstenaars en maatschappelijke stake-holders (zoals patiëntvertegenwoordigers, gemeente en bedrijven).

De titel van deze nieuwe reeks publieksdialogen is ‘Nieuwe perspectieven op ziekte en gezondheid’. Het leidende idee achter deze reeks is dat voor een toekomstbestendig zorgsysteem en gezondheidsdomein samenwerking tussen alle faculteiten van de UU en het UMC Utrecht nodig is. Zo gingen we met de faculteit REBO, de kunstenaars van het Landmark en de Utrechtse Wetenschapagenda nadenken over hoe de toekomst van een gezonde stad er uit moet zien, met de faculteit Bètawetenschappen bestudeerden we hoe (reken)modellen ons beeld van de huidige pandemie vormen, en met de faculteit Sociale Wetenschappen onderzochten we nieuwe perspectieven m.b.t. preventie, veerkracht en gezondheid in verschillende fases van het leven.

  • Agenda

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS