Publieksdialogen

De Nieuwe Utrechtse School organiseert publieksdialogen op het kruisvlak van de wetenschappen, het gezondheidsdomein, en de kunsten. De volgende publieksdialogen werden in het verleden georganiseerd: 

Exposoom: Werkgerelateerde Ziekten

Elke dag overlijden in Nederland 10 mensen als gevolg van hun werk, dit zijn maar liefst 4.000 Nederlanders per jaar. Op welke manier kunnen mensen in Nederland ziek kunnen worden van hun werk? Voor welke beroepsgroepen geldt dit met name? En bovenal, hoe is deze ziektelast in de toekomst te voorkomen? Lees meer

Op Weg Naar De Gezondheidszaak 2

Kan juridische actie de overheid dwingen tot ander gezondheidsbeleid, zoals in klimaatzaken? En wat is de balans tussen economische belangen en volksgezondheid? Experts bespreken hoe een rechtvaardig gezondheidsbeleid eruitziet en hoe ver het 'recht op gezondheid' reikt. Lees meer 

Exposoom: De Luchtvervuilde Samenleving

Jaarlijks overlijden 12.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van luchtvervuiling. Hoe kunnen we de transitie naar schone lucht versnellen? En wat is de rol van (toekomstige) artsen, beleidsmakers en andere betrokkenen? Lees meer

Exposoom: De Obesogene Samenleving

Het aantal Nederlanders met overgewicht in Nederland neemt al decennialang toe. Dit geldt ook voor overgewicht op de kinderleeftijd. De ambitie van Gemeente Utrecht is dat in 2040 minimaal 91% van de jeugd een gezond gewicht heeft, aangezien dit in 2019 nog 86% was. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Lees meer

De Gezondheidszaak

Ben je hoogopgeleid, dan heb je een vier à zes jaar langere levensverwachting en leef je zelfs 15 jaar langer in goede gezondheid. Zijn dit toevallige verschillen, of het gevolg van falend overheidsbeleid? Welke andere mogelijkheden zijn er? Lees meer

Heel Utrecht gezond: hoe waar je geboren wordt de kans op een gezond leven bepaalt

Onze geboorteplaats beïnvloedt diepgaand de kansen voor een gezond leven. Wat is de rol van de omgeving bij het vormgeven van gezondheidsresultaten en zijn deze verschillen onrechtvaardig? Wat is de invloed van cruciale aspecten zoals de eerste 1000 dagen van het leven en van etniciteit op gezondheidsverschillen? Lees meer

The Commercial Determinants of Health: the elephant in the room

Beïnvloeden farmaceutische bedrijven ons gezondheidsbeleid? Gerenommeerde experts gingen in dialoog over de verborgen krachten achter de marketing van ongezonde producten en de complexe verbindingen met sociale, politieke en economische factoren. Lees meer

Verkiezingsdebat “Zorgen voor een Gezonde Samenleving”

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2023 was er écht iets te kiezen: nieuwe partijen, nieuwe gezichten én nieuwe plannen. En dat is ook nodig: de combinatie van vergrijzing, chronische ziekten én dure behandelingen, maakt dat de financiële en personele houdbaarheid van de gezondheidszorg onder grote druk staan. Meer lezen

Tegen de stroming in: het omarmen van ongemak in psychiatrisch onderzoek

Afbeelding van ruis in meerdere kleuren. Foto: Michael Dziedzic, via Unsplash

De moderne psychiatrie is erg afhankelijk van de DSM. Het voorbij gaan aan de DSM-criteria brengt dan ook onzekerheid en ongemak mee. Wat is het belang van het erkennen en waarderen van onzekerheid en ongemak in de psychiatrie? En hoe kunnen die onzekerheid en dat ongemak omarmen? Meer lezen

Falen, vindingrijkheid en verandering: Verhalen van tegenslagen in medisch onderzoek

Dextrose hangend aan infuusstandaard. Foto: Marcelo Leal, via Unsplash

We krijgen allemaal te maken met falen in ons werk. Hoe gaan we om met dergelijke tegenslagen? Hoe kunnen we onze vindingrijkheid inzetten om falen te veranderen in succes? Meer lezen

Goed sterven in plaats van medisch overleven?

Iedereen wil een goed, lang en betekenisvol leven. Maar wat doen we als het einde van dat leven in zicht lijkt te komen? Kiezen we er dan voor om, met alle mogelijke ongemakken, zo lang mogelijk met medische ondersteuning door te leven? Meer lezen

Het morele vraagstuk tussen farmaceut, arts en patiënt

Terwijl de zorgkosten hard blijven stijgen, komen er steeds meer dure behandelingen op de markt. De farmaceutische industrie zorgt voor innovatie, maar is tegelijkertijd een van de meest lucratieve en winstgevende sectoren ter wereld. Meer lezen

Logo van De Nieuwe Utrechtse School met Witte Rand

Ruimte voor Risico: Wanneer is iets een fout?

Fouten maken heeft een negatieve connotatie. Vaak proberen we ze te vermijden en praten we er niet graag over wanneer ze toch gebeuren. Toch zijn fouten een onvermijdelijk onderdeel van ons leven. Meer lezen

Kan je nog gezonde keuzes maken?

Mensen mogen zelf keuzes maken over hun gezondheid. Wat je eet, wat je drinkt, hoeveel je beweegt: hoe je leeft bepaal je zelf. Of toch niet? Meer lezen

Overheid of vrije markt: wie dottert het zorginfarct?

Hoe houden we de zorg toegankelijk, inclusief en betaalbaar? En wie moet dit gaan doen? Is marktwerking de oplossing of moet de overheid de regie (terug)nemen? Is het publieke belang ondergeschikt geraakt aan dat van de vrije markt? Meer lezen

Poster van Publieksdialoog Van Hier Naar [...]

Eerlijke kansen op gezondheid?

Waardoor komt het dat je sociale positie, opleidingsniveau en inkomen in grote mate je gezondheid bepalen? Hoe kan het dat er tussen de wijken Overvecht en Tuindorp - behalve een spoorlijn - maar liefst vijftien levensjaren verschil zit in goed ervaren gezondheid? Meer lezen

Tienermeisje kijkt in de spiegel naar zichzelf © iStockphoto.com/Thurtell
© iStockphoto.com/Thurtell

Verhaal Jezelf

Hoe beïnvloeden gebeurtenissen tijdens je vroege ontwikkeling de verdere ontwikkeling van je persoonlijke identiteit en je rol in de maatschappij? En wat is het belang van ontwikkeling en eigenaarschap voor een positieve gezondheid? Meer lezen

Hand drukt op een knop © iStockphoto.com/marrio31
© iStockphoto.com/marrio31

Trial & Error in de Wetenschap

Hoe gaan Utrechtse onderzoekers op innovatieve manieren aan de slag in het lab? En hoe vertalen ze hun fundamentele onderzoek naar het publiek? Meer lezen

© iStockphoto.com/Jirsak

Het Wordt Heet

Wat is de relatie tussen klimaatverandering en onze gezondheid? En wat kan het gezondheidsdomein doen om klimaatverandering tegen te gaan? Meer lezen

Leven met Onzekerheid

Hoe gaan we om met onzekerheid? Kan de moderne mens dat eigenlijk nog wel? Meer lezen

Toekomst van de Gezonde Stad

Hoe ziet de gezonde stad van de toekomst eruit? Voor een toekomstbestendig gezondheidsdomein is samenwerking nodig. Meer lezen

A Call for Action

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze wereld, ook op het gebied van gezondheid. Wat kunnen we hieraan doen? Meer lezen

 

Human rights © iStockphoto.com

Human Being in a Humanitarian World

Er zijn veel vragen die een rol spelen omtrent ontwikkelingshulp en de rol van verschillende individuen hierbinnen. Meer lezen

 

Story of Diseases

Wat is de toekomst van het gezondheidsdomein? En welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? Meer lezen

 

ziekenhuisgang

Toekomstverbeeldingen van de gezondheidszorg

Er zijn veel dromen - en zorgen - over de toekomst van de gezondheidszorg. Hoe ziet dat er uit in 2050? Hoe maken we het systeem 'fit for the future'? Welke leiderschap is daar voor nodig, en wie is verantwoordelijk? Meer lezen

 

Tussen fake news en (bio)medisch feit

Er is veel informatie over ziekte en gezondheid te vinden op het internet. Patienten en zorgverleners moeten elkaar vinden en vertrouwen in een wereld met nepnieuws. Wat klopt? Wie bepaalt dat? Meer lezen

 

arts en patient in gesprek

Wie is de baas over je geest?

De verhoudingen tussen de dokter en de patiënt lijken te verschuiven. De expert-rol van dokters wordt vaker in twijfel getrokken, terwijl de patient steeds mondiger lijkt te worden. Wie heeft er recht van spreken in de gezondheidszorg? Meer lezen

 

arts met tablet

De App als Arts?

In de gezondheidszorg duiken nieuwe digitale hulpmiddelen op. Er is online duizelingwekkend veel informatie te vinden over ziektes en behandelingen, voor zowel arts als patiënt. Wordt de dokter straks vervangen door een app? Meer lezen

 

Theater, Intersubjectiviteit en Medisch- / Psychotrauma

In het theater wordt lichamelijk en geestelijk lijden verbeeld en doorleefd, wat een helende werking kan hebben. Ook de werkvloer van het ziekenhuis vormt in feite een podium voor een performance met rollen en scripts. Meer lezen

 

Heelkunst, Beeldende Kunst en de Klinische Blik

Kunstenaars, kunsthistorici, en ook artsen zijn creatieve waarnemers: ze moeten in een oogopslag beeld en uitdrukkingen lezen, subtiele signalen waarnemen en patronen ontdekken in (ziekte)beelden. Meer lezen

 

Zingeving van Ziekte in en door Muziek

Muziek kan genezen. Trillingen en tempowisselingen laten versteende of spastisch spieren ontspannen, en een muziekstuk luisteren kan helpen bij stemmingswisselingen. Wat kunnen we leren over de rol van muziek in het leven van de mens?  Meer lezen

 

Dans, Lichamelijkheid en Psychosomatiek

Het lichaam voelt, ademt, beweegt, werkt... en danst. De manier waarop we de wereld ervaren en er betekenis aan geven is altijd gebonden aan onze lichaamservaring. Maar wat nu als dat plots niet meer lukt?  Meer lezen

 

Literatuur, Narrativiteit en Psychiatrie

De mens is een verhalenverteller. We vertellen voortdurend – over onszelf, waar we vandaan komen, hoe we ons voelen, wat belangrijk voor ons is. Maar wat als je verhaal hapert of stokt? Wat nu als je ziek wordt?  Meer lezen