Toekomst van de Gezonde Stad

Op 28 juni 2021 sprak een groep kunstenaars, politici en wetenschappers over de toekomst van de gezonde stad. Dit was de eerste publieksdialoog in het kader van het 385-jarig lustrum van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Een gezond morgen maken we samen

De titel van de reeks publieksdialogen tijdens het lustrum is ‘Een gezond morgen maken we samen’. Het leidende idee achter deze reeks is dat voor een toekomstbestendig zorgsysteem en gezondheidsdomein samenwerking tussen alle faculteiten van de UU en het UMC Utrecht nodig is. Zo gaan we met de faculteit REBO, de kunstenaars van het Landmark (AKWAGLOT) en de Utrechtse Wetenschapagenda nadenken over hoe de toekomst van een gezonde stad er uit moet zien, met de faculteit Bètawetenschappen bestuderen we hoe (reken)modellen ons beeld van de huidige pandemie vormen, en met de faculteit Sociale Wetenschappen onderzoeken we nieuwe perspectieven m.b.t. preventie, veerkracht en gezondheid in verschillende fases van het leven.