Visie en doel van Van Hier Naar [...]

Een goede gezondheid vinden wij allemaal heel belangrijk, maar we zijn geneigd vooral naar de gezondheidszorg te kijken en niet naar de vele andere factoren die een goede gezondheid bepalen.

Wij vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de deze andere factoren - ook wel sociale determinanten van gezondheid genoemd. Denk bijvoorbeeld aan inkomen, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie, onderwijs, bestaanszekerheid, sociale inclusie en huisvesting. Maar ook andere niet-genetische omgevingsfactoren die onze gezondheid beïnvloeden, zoals leefstijl en het milieu.

Het grootste deel, ruim 70 procent, van de chronische ziektes wordt mede veroorzaakt door niet-genetische omgevingsfactoren. In tegenstelling tot genetica zijn veel van deze factoren aan te passen. - Roel Vermeulen (Hoogleraar Milieu-epidemiologie en Exposoom analyse, UU)

De geschiedenis laat zien dat de grote gezondheidsverbeteringen kwamen door maatregelen in het sociale en publieke domein (schoon drinkwater, het riool, het Rijksvaccinatieprogramma), niet zozeer door het (nog) verder verbeteren van de gezondheidszorg.

Deze tijd wordt gekenmerkt door een epidemie van welvaartsziekten: hart- en vaatziekten, kanker, COPD, obesitas en diabetes concentreren zich in de meest kwetsbare groepen van de samenleving. De zorg dreigt overbelast te raken door de gigantische behoefte aan zorg die dit oplevert. Opnieuw dreigen we met oorzaken hiervoor in het sociale en publieke domein over het hoofd te zien. Door de huidige focus op individueel gedrag wordt de ongelijkheid alleen maar groter. Gezondheid is vaak geen keuze van het individu, maar een product van de omstandigheden die wij als gehele maatschappij creëren. 

Het geloof in de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers is groot, zó groot dat men zich nog altijd geen enkele rekenschap geeft van het feit dat hele delen van de samenleving aan hun lot worden overgelaten. - Erik Buskens (Hoogleraar Health Technology Assessment, RUG)

Als solidaire, rechtvaardige samenleving hebben we de plicht onrechtvaardige gezondheidsverschillen terug te dringen en vermijdbare ziektelast te voorkomen.

In deze complexe uitdaging komen wetenschappelijke inzichten, culturele waarden en politieke opvattingen bij elkaar. Dit reikt over de grenzen van bestaande disciplines. Daarom kunnen alle studies en faculteiten bedragen aan Van Hier Naar [...], alle geïnteresseerden zijn welkom!

Geïnteresseerd?
Wil jij je blik op gezondheid verbreden met nieuwe perspectieven uit andere disciplines? Wil jij de gezondheidsvraagstukken van de toekomst beter begrijpen? Ben je geprikkeld met ideeën en nieuwsgierigheid?

Meld je aan en blijf op de hoogte van de bijeenkomsten!