Visie en doel van Van Hier Naar [...]

Een goede gezondheid vinden we bijna allemaal het belangrijkste dat er is. Maar hoe komt het dat we voor onze gezondheid vooral geneigd zijn om naar de zorg te kijken, maar niet naar de vele andere factoren die bepalen hoe gezond we zijn?
Slechts 11% van de gezondheid van burgers wordt namelijk bepaald door medische zorg, terwijl de rest van de volksgezondheid voortvloeit uit leefstijl, sociale omstandigheden, omgeving en genetica. [1]

[1] Determinants of Health Visualized: https://www.goinvo.com/vision/determinants-of-health/

Van de illusie van een maakbare gezondheid...
Bij Van Hier Naar [...] vinden we het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze andere factoren - de zogenaamde "sociale determinanten" van gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, huisvesting, bestaanszekerheid, arbeidsmarktpositie en sociale inclusie. Tegelijkertijd zien we in de maatschappij juist een focus op "eigen verantwoordelijkheid" en "maakbaarheidsdenken", waardoor we sociale en publieke oorzaken van ziekte over het hoofd dreigen te zien.

Het grootste deel, ruim 70 procent, van de chronische ziektes wordt mede veroorzaakt door niet-genetische omgevingsfactoren. In tegenstelling tot genetica zijn veel van deze factoren aan te passen. - Roel Vermeulen (Hoogleraar Milieu-epidemiologie en Exposoom analyse, UU)

De geschiedenis laat dan ook zien dat de grote gezondheidsverbeteringen juist kwamen door maatregelen in het sociale en publieke domein (schoon drinkwater, het riool, het Rijksvaccinatieprogramma), en niet zozeer door het (nog) verder verbeteren van de gezondheidszorg.

...naar een zorgzame samenleving
Onze huidige maatschappij wordt juist gekenmerkt door een epidemie van welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en COPD. Wat bovenal opvallend is, is dat deze ziektes zich vooral concentreren binnen de meest kwetsbare groepen van de samenleving. Door een focus op individueel gedrag wordt deze ongelijkheid alleen maar groter. Gezondheid is immers vaak geen keuze van het individu, maar een product van de omstandigheden die wij als gehele maatschappij creëren. Daarnaast zal, met de gigantische behoefte aan medische zorg die dit oplevert, de gezondheidszorg op korte termijn overbelast raken.

Het geloof in de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers is groot, zó groot dat men zich nog altijd geen enkele rekenschap geeft van het feit dat hele delen van de samenleving aan hun lot worden overgelaten. - Erik Buskens (Hoogleraar Health Technology Assessment, RUG)

Als zorgzame samenleving hebben we de morele plicht om deze onrechtvaardige gezondheidsverschillen terug te dringen en hiermee vermijdbare ziektes te voorkomen. De oplossingen voor deze complexe uitdagingen zijn dan ook een samenspel tussen wetenschap, cultuur en politiek. Bij Van Hier Naar [...] dragen we hieraan bij door, over de grenzen van bestaande disciplines, samen tot nieuwe inzichten te komen en bij te dragen aan het maatschappelijk debat. Alle geïnteresseerden zijn dan ook welkom!

Geïnteresseerd?
Wil jij je blik op gezondheid verbreden met nieuwe perspectieven uit andere disciplines? Wil jij de gezondheidsvraagstukken van de toekomst beter begrijpen? Ben je geprikkeld met ideeën en nieuwsgierigheid?
Meld je aan en blijf op de hoogte van de bijeenkomsten!