Tegen de stroming in: het omarmen van ongemak in psychiatrisch onderzoek

Op 13 november 2023 organiseerden we samen met de Journal of Trial and Error een lunchlezing over het omarmen van ongemak in psychiatrisch onderzoek. Dit was de tweede lunchlezing van de serie Wetenschappelijk falen en onzekerheid in het gezondheidsdomein. 

Afbeelding van ruis in meerdere kleuren. Foto: Michael Dziedzic, via Unsplash

Onzekerheid en ongemak in de psychiatrie

De sprekers van de lunchlezing reflecteerden op het belang van het erkennen en waarderen van onzekerheid en ongemak in het veld. En hoe deze gevoelens kunnen leiden tot dieper inzicht en vooruitgang in psychiatrisch onderzoek. De lezing nodigde deelnemers uit om de waarde van integriteit en afwijkende perspectieven te heroverwegen als cruciale elementen voor innovatie en groei in de geestelijke gezondheidszorg. De eerste spreker, Floortje Scheepers, een vooraanstaand expert op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg, deelde tijdens haar lezing haar eigen ervaringen met een veranderende kijk op psychische ontregeling en benadrukte het belang van nieuwe onderzoeksmethoden om beter aan te sluiten bij deze nieuwe inzichten. De tweede spreker, Jim van Os, een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van schizofrenie, legde tijdens zijn lezing de focus op het fenomeen psychisch lijden, voorbijgaand aan de gevestigde DSM-criteria. Deze sessie streefde naar het faciliteren van een constructieve dialoog om een genuanceerder, zij het onzekerder begrip van psychisch lijden en welzijn te verkennen.

Sprekers