Heel Utrecht gezond: hoe waar je geboren wordt de kans op een gezond leven bepaalt

21 November 2023, Neudebibliotheek

Tijdens de European Conference on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) welke van 20-23 november 2023 in Utrecht werd georganiseerd, organiseerde Van Hier Naar [...] samen met het Kenniscentrum Global Health (KCGH) een tweetal publieksdialogen voor het ECTMIH congres in de Neudebibliotheek in Utrecht.  

De tweede dialoog was Nederlandstalig en bedoeld om, naast deelnemers aan het ECTMIH congres, ook Utrechtse burgers bij het programma te kunnen betrekken. In deze Publieksdialoog belichtten we de grote gezondheidsverschillen die bestaan binnen het welvarende Nederland, en zelfs binnen een vooruitstrevende stad als Utrecht. 

Belangrijke hoogtepunten van de discussie waren onder andere:

  • Gezondheidsverschillen: Het verkennen van de scherpe verschillen in levensverwachting en waargenomen gezondheid tussen buurten, waarbij werd benadrukt dat waar men wordt geboren diepgaand de kansen voor een gezond leven vormgeeft.
  • Determinanten van gezondheid: Het onderzoeken van de schadelijke rol van de omgeving bij het vormgeven van levenskansen en gezondheidsresultaten, waarbij vragen werden gesteld over het onrecht dat ingebed is in deze verschillen.
  • Kritieke factoren: Dieper ingaan op cruciale aspecten zoals de eerste 1000 dagen van het leven, het exposoom en de rol van etniciteit bij het bepalen van gezondheidstrajecten.

Het publiek ging hierover in gesprek met drie experts:

  • Hafez Ismaili M’hamdi is medisch ethicus en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Hij benadrukte de morele verantwoordelijkheid die ouders en de samenleving als geheel heeft om de gezondheid van onze toekomstige generaties te waarborgen. 
  • Kitty Bloemenkamp is hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie bij het UMC Utrecht en ging in op aspecten die de gezondheid van moeder- en kind sterk beïnvloeden. 
  • Mirthe Muilwijk is epidemioloog en postdoc in het Amsterdam UMC en is gespecialiseerd in de invloed van etniciteit op gezondheidsverschillen.