Leven met Onzekerheid

Op 23 september 2021 spraken een groep kunstenaars, wetenschappers en gezondheidsprofessionals over leven met onzekerheid. Dit was de tweede publieksdialoog in het kader van het 385-jarig lustrum van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Ruimte voor onzekerheid

Het leven is onzeker: dat heeft de huidige pandemie ons weer eens duidelijk laten ervaren. Maar hoe gaan we om met onzekerheid? Kan de moderne mens dat eigenlijk nog wel? Soms lijkt het immers  alsof er helemaal geen ruimte voor onzekerheid en twijfel meer is. We moeten succesvol zijn in ons persoonlijke, sociale en professionele leven, en kwetsbaarheid en ambiguïteit lijken daarin geen plek te mogen hebben.

Toch moeten we ons afvragen of dit wel een wenselijke situatie is. Als we onzekerheid niet kunnen tolereren is er ook weinig ruimte meer voor de fouten die we allemaal onvermijdelijk maken – en ook moeten maken om er van te leren – en slaan we zowel persoonlijk als in onze organisaties makkelijk door in ver doorgevoerde controledrang. Daarmee zetten we niet alleen de kwaliteit van onze eigen leven, maar ook onze (professionele) cultuur vergaand onder druk.

Sprekers

  • Prof. dr. Arno Hoes is hoogleraar Klinische epidemiologie huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en decaan van de faculteit geneeskunde. 
  • Prof. dr. Wim Kremer is hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van de interdisciplinaire bacheloropleiding 'Zorg, Gezondheid & Samenleving'. 
  • Esther Bruggink, MFA is beeldend kunstenaar, museumdocent en rondleider bij het Rijksmuseum. 
  • Drs. Jacqueline Kool is bestuurslid van ZonMW, schrijver en adviseur & onderzoeker Disability Studies.