Op Weg Naar De Gezondheidszaak 2

28 Februari 2024, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Is het mogelijk om op gebied van gezondheid, net als Stichting Urgenda op het gebied van klimaat, effectief handelen van de overheid af te dwingen? 

Economische belangen lijken soms haaks te staan de gezondheid van mens en planeet. Commerciële krachten vanuit bijvoorbeeld de levensmiddelen-, alcohol-, tabaks- en farmaceutische industrie hebben grote invloed op het gevoerde beleid. Doet de overheid genoeg om haar burgers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van roekeloos winstbejag? Wat is rechtvaardig gezondheidsbeleid, en welk beleid is juridisch afdwingbaar? Hoe ver reikt het ‘recht op gezondheid’?

Sprekers

  • Winne van Woerden is expert in mondiale gezondheid en postgroei. Ze vertelt in haar verhaal hoe ons economisch systeem is gericht op de rijkste 1% te dienen ten koste van alle anderen. Ze laat zien hoe we onze economieën kunnen organiseren opdat ze welzijn en de gezondheid van mensen, dieren en natuur bevorderen.
  • Rudolf Kampers is voorzitter van de Counterphase Foundation en een ervaren socratisch gespreksleider. Met de Counterphase Foundation wil hij vrije ruimte creëren voor jongeren, vooral in het onderwijs. Ruimte om samen – in dialoog – na te denken over een goede toekomst. En ruimte voor vreedzame acties om die toekomst te realiseren. Hij werkt tevens als docent filosofie, opleider van gespreksleiders, en is auteur van ‘Filosoferen aan de keukentafel’.

Terugblik Op Weg Naar de Gezondheidszaak 1 
Op 12 december, twee dagen na het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vond de eerste bijeenkomst van “De Gezondheidszaak” plaats. Centraal stond de vraag: “wat betekent het recht op gezondheid voor jou?”. We kijken hier met ontzettend veel waardering op terug. We raakten geïnspireerd door het optreden van HKU-studenten gebaseerd op “De Zaak Shell”. En de volgende sprekers deelden hun inspirerende verhaal over de strijd voor rechtvaardig gezondheidsbeleid:

  • Wim de Ceukelaire: arts, activist voor gezondheid en sociale rechtvaardigheid, aanjager van de Belgische gezondheidsbeweging ‘Geneeskunde voor het volk’
  • Antoinette Verbrugge: pionier in de rechtzaak tegen Tata Steel, oprichter ‘Gezondheid op 1’, burger en inwoner rondom Tata Steel.
  • Wilbert Bannenberg: arts, oprichter ‘Farma ter Verantwoording’, waarmee een rechtzaak loopt tegen faramceut AbbVie, die door hoge prijzen voor reumamedicijn Humira tot 16.300 gezonde levensjaren heeft ‘verdrongen’

Later werd in kleine groepen ingrijpende casuïstiek besproken waar het ‘recht op gezondheid’ werd geschonden. In de volgende bijeenkomst zal de casuïstiek verder uitgebouwd worden. Daarnaast verkennen we de juridische wegen waarop het ‘recht op gezondheid’ beter beschermd kan worden.

“De Gezondheidszaak” is een samenwerking tussen Van Hier Naar […], Universities Allied for Essential Medicines en Peoples Health Movement.