The Commercial Determinants of Health: the elephant in the room

21 November 2023, Neude Bibliotheek

Tijdens de European Conference on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) welke van 20-23 november 2023 in Utrecht werd georganiseerd, organiseerde Van Hier Naar [...] samen met het Kenniscentrum Global Health (KCGH) een tweetal publieksdialogen voor het ECTMIH congres in de Neudebibliotheek in Utrecht.  

De eerste publieksdialoog, "The Commercial Determinants of Health: The Elephant in the Room" was een Engelstalige dialoog. In deze boeiende sessie werden deelnemers uitgenodigd om dieper in te gaan op de diepgaande impact van commerciële krachten op het wereldwijde welzijn. Geïntroduceerd door de WHO in maart 2023, verlichtte het concept van commerciële determinanten de verborgen krachten die van invloed zijn op de gezondheid, variërend van de marketing van ongezonde producten tot de invloed van farmaceutische giganten op gezondheidsbeleid. Het publieke gesprek had tot doel verschillende belangrijke doelstellingen te bereiken:

  • Bewustwording creëren: Het belichten van deze determinanten en hun complexe verbindingen met sociale, politieke en economische factoren.
  • Dialoog bevorderen: Het faciliteren van een broodnodig openbaar gesprek met belanghebbenden uit diverse sectoren.
  • Pleiten voor beleidsherkenning: Het benadrukken van het belang van het erkennen van commerciële determinanten in beleid ter bescherming van de volksgezondheid.

Dit deden we met drie gerenommeerde experts op dit onderwerp:

  • Nicholas Freudenberg is Distinguished Professor of Public Health aan de City University of New York en is schrijver van verschillende boeken op dit onderwerp, zoals "At What Cost" en "Lethal but Legal".
  • Floor Haalboom is wetenschapshistoricus en gespecialiseerd in moderne milieugeschiedenis. 
  • Ankie van Wersch-Lenders is onder andere CEO van Enviu dat andere bedrijven en initiatieven ondersteunt om een positieve impact te hebben op onze samenleving.