Global Health: Human Being in a Humanitarian World

Op 29 oktober 2019 spraken vier leiders over wat het betekent om mens te zijn tijdens humanitaire hulpverlening: de uitvoerend directeur van "Global Network of People living with HIV" Rico Gustav, apotheker en therapeut Kashi Carasso, de voormalige staatssecretaris van de Verenigde Naties Yves Berthelot, en oprichter van "Krousar Thmey Cambodia" Benoît Duchâteau-Arminjon. Dit was de tweede publieksdialoog van de serie Global Health.

Human rights © iStockphoto.com

Global Health

In deze tweede bijeenkomst van de reeks Global Health werd er nagedacht over humanitaire hulpverlening en de rol van het individu. Er kwamen vragen voorbij als: Waarom is het aan jou om humanitair werk te verrichten, waarom doe je het en waarom werk je op de plaatsen waar je werkt? Is het om altruïstische of egoïstische redenen? Hoe kunnen we gezondheid verbeteren vanuit het oogpunt van de beoefenaar (en vanuit macro-oogpunt), terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de perspectieven van patiënten? Hoe kunnen we interculturele communicatie verbeteren?