Global Health: A Call for Action

Op 5 november 2019 spraken drie leiders over de duurzaamheid van global health: universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen Karin Rebel, nefroloog Peter Blankestijn, en onafhankelijk filmmaker Lauren Anders Brown. Dit was de derde en laatste publieksdialoog van de serie Global Health

Global Health 

In deze derde bijeenkomst van de reeks Global Health werd er nagedacht over klimaatverandering als een significant mondiaal probleem. We bespraken vragen als: Hoe beïnvloedt klimaatverandering de wereldwijde gezondheid? Welke impact heeft het op ons zorgsysteem en vice versa? Nu klimaatverandering steeds bedreigender dan ooit wordt, hoe kunnen we ons steentje bijdragen en zorgen voor duurzame global health